SSW doradcą prawnym spółki Orlen Południe

Firma SSW Pragmatic Solutions poszerza współpracę ze spółką Orlen Południe – tym razem o doradztwo w zakresie uruchomienia wytwórni bioetanolu II generacji w rafinerii w Jedliczu.

W pierwszym etapie wsparcia SSW dla klienta została opracowana całościowa procedura zakupowa, która będzie wykorzystywana podczas przygotowań do stworzenia instalacji.

Obecnie prawnicy SSW – Michał Bagłaj, Hubert Wysoczański, Mateusz Fraszka oraz główny opiekun klienta: Łukasz Wołk, zajmują się przygotowaniem wzoru kontraktu na budowę i uruchomienie wytwórni.

Będzie to jedna z największych w Europie instalacji do produkcji biopaliw II generacji (czyli wytwarzanych z surowców niespożywczych). W ich produkcji wykorzystuje się m.in. słomę, algi i inne surowce odpadowe.

„Wydajność instalacji planowanej w jedlickiej rafinerii wynosi 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Dzięki temu Orlen Południe zamierza zwiększyć swój udział w rynku biokomponentów, a także osiągnąć unijny cel udziału paliw odnawialnych i biododatków w całym rynku paliw ciekłych.” – podkreśla Łukasz Wołk, partner w SSW Pragmatic Solutions, główny opiekun Orlen Południe ze strony SSW.

Wróć do