SSW i CCM dołączają do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria SSW Pragmatic Solutions oraz firma doradcza CCM Sp. z o.o., zostały przyjęte w poczet członków wspierających Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB).  

SSW Pragmatic Solutions oferuje doradztwo prawne, podatkowe i finansowe dla firm ze wszystkich branż i sektorów w formule one-stop-shop. Aktywnie działamy na rynku infrastruktury, budownictwa i zamówień publicznych. Dzięki dobremu zrozumieniu nie tylko prawa, ale także biznesu, proponujemy naszym Klientom rozwiązania odpowiednio dostosowane do ich wyzwań i aktualnych problemów. 

CCM (Construction & Claims Management) oferuje natomiast szeroki zakres usług wsparcia eksperckiego na rzecz uczestników procesu budowlanego. CCM występuje również w charakterze Eksperta / Biegłego z zakresu budownictwa oraz analiz terminowych i kosztowych w sporach budowlanych prowadzonych przed Sądami Powszechnymi oraz Arbitrażowymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy swoich Ekspertów – Inżynierów Konsultantów, CCM świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie merytorycznym. 

Połączenie wiedzy i kompetencji branżowych SSW Pragmatic Solutions i CCM przynosi wymierne korzyści naszym Klientom z sektora infrastruktury. Pomagamy skutecznie reagować na problemy występujące przy bieżącej realizacji inwestycji, wspierając Klientów poprzez:  

  • doradztwo kontraktowe i prawne,  
  • zarządzanie realizacją inwestycji,  
  • administrowanie kontraktem,  
  • zarządzanie roszczeniami,  
  • prowadzenie i rozwiązywanie sporów. 

Efektem oferowanego przez nas wsparcia jest znaczne ograniczenie ryzyk biznesowych i prawnych, a także lepsze zarządzanie bieżącą realizacją umów oraz neutralizowanie lub skuteczne dochodzenie pojawiąjących się roszczeń 

Dołączenie obu firm do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa umożliwi nam dzielenie się wiedzą i praktycznymi doświadczeniami z innymi Członkami Związku, a także aktywne uczestnictwo w inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez PZPB.   

Wszystkich członków PZPB zapraszamy do współpracy z SSW i CCM w ramach Związku, licząc na aktywną wymianę wiedzy i doświadczeń! 

 

Wróć do