Sukces SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawnicy SSW wygrali w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) postępowanie dotyczące zamówienia na system zarządzania wiedzą w największych polskich uczelniach medycznych. Korzystne dla naszego klienta orzeczenie kończy półroczną batalię, w ramach której zamawiający aż trzykrotnie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odbyło się kilka rozpraw przed KIO.

Sprawa dotyczyła przetargu na system zarządzania wiedzą, który ma być wdrożony w ośmiu największych uczelniach medycznych w kraju. System ma służyć do prezentacji i promocji osiągnięć naukowych i potencjału badawczego. Grupa uczelni powierzyła realizację tego projektu klientowi SSW, jednak wynik przetargu próbował podważyć międzynarodowy dostawca z branży IT wyspecjalizowany w tworzeniu rozwiązań dla instytucji naukowych.  W wydanym właśnie orzeczeniu Izba podzieliła argumentację prezentowaną przez SSW oraz zamawiającego i stwierdziła, że rozstrzygnięcie przetargu i wybór oferty naszego klienta były prawidłowe.

Michał Bagłaj, adwokat i partner w SSW, który reprezentował klienta w postępowaniu przed KIO, stwierdza:

Warto podkreślić, że konkurencja w tak specjalistycznej branży jak rozwiązania informatyczne dla uczelni ma charakter międzynarodowy. Tym bardziej cieszy fakt, że wygrała polska myśl technologiczna. To przykład udanej komercjalizacji osiągnięć naukowych wypracowanych przez czołową polską uczelnię techniczną.

Wyrok KIO otwiera naszemu klientowi drogę do podpisania umowy z zamawiającym, co powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie wdrożenia systemu w ośmiu uczelniach w 2020 roku.

W postępowaniu naszego klienta reprezentował Michał Bagłaj przy współpracy z Mateuszem Fraszką.

Wróć do