Joanna specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Obsługuje podmioty gospodarcze w zakresie optymalizacji zatrudnienia, kształtowania systemów wynagrodzeń oraz bieżącego wsparcia działów HR. Ponadto zajmuje się kwestiami nierównego traktowania i mobbingu w miejscu pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami pracy w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy dla działów HR oraz managerów. Prowadzi również cykliczne warsztaty dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Akademii Prawa Pracy. Jako certyfikowany Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWBO) wspiera pracodawców w zakresie spraw dotyczących tzw. sygnalistów.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, studia podyplomowe
 • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie
 • Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWBO)

Języki

 • Angielski

Główne obszary

Wybrane doświadczenia

 • Kompleksowe wdrożenie pracy zdalnej dla kilkunastu klientów działających w różnych sektorach gospodarki
 • Opracowanie i wdrożenie systemu premiowania dla lidera na rynku międzynarodowym w dziedzinie techniki grzewczej i wentylacyjnej
 • Kompleksowe wdrożenie procedur interwencyjnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości dla klientów z branży magazynowej oraz produkcyjnej zatrudniających powyżej 300 pracowników
 • Przygotowanie aktualizacji regulacji wewnętrznych uwzględniających nowelizację przepisów kodeksu pracy w związku z implementacją dyrektyw UE dot. work-life balance oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Kompleksowe doradztwo przy tworzeniu globalnego IT Hub dla podmiotów z grupy kapitałowej (lider na rynku międzynarodowym w dziedzinie techniki grzewczej i wentylacyjnej)
 • Kompleksowe doradztwo w procesie restrukturyzacji i procedury zwolnień grupowych dla klienta z branży komunikacyjnej
 • Przygotowanie dokumentacji onboardingowej dla inwestora zagranicznego debiutującego na polskim rynku
 • Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie podejrzenia mobbingu w miejscu pracy dla klienta z branży budowlanej
Artykuły
SSW HR MeetUps – 2 lutego 2024
Wydarzenia
SSW doradzało Novastone Capital Advisors i Fryderykowi Rdułtowskiemu przy nabyciu Adex Cosmetics & Pharma
Transakcje
Noworoczny newsletter SSW – Lista „to do” 2024
Aktualności
Noworoczny newsletter prawa pracy SSW – Checklista 2023
Aktualności
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Aktualności
Telepraca tylko do 7 października 2023
Aktualności
Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych
Aktualności
SSW doradzało Dohwa Engineering przy przejęciu CE Project Group
Transakcje
Obowiązek zatrudnienia pracownika do czasu rozstrzygnięcia sporu oraz wzmocnienie ochrony pracowników szczególnie chronionych
Aktualności
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. Skutki dla pracodawców
Aktualności
Zmiany w dokumentacji pracowniczej i świadectwie pracy oraz nowe wzory wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich
Aktualności
Kolejne istotne zmiany w kodeksie pracy – wdrożenie dyrektyw UE
Aktualności
Alert – Praca zdalna, kontrola trzeźwości – czy jesteś przygotowany do zmian przepisów?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 10 – Wizy humanitarne dla obywateli Ukrainy i Białorusi przebywających w Polsce
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 9 – Zmiany w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 7 – Wygaśnięcie wizy Poland Business Harbour a prowadzenie działalności gospodarczej 
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 6 – Aktualne wyzwania dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 5 – Czym jest test starosty i kiedy nie ma potrzeby jego przeprowadzania?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 4 – Jakie zezwolenie na pracę dla członka zarządu, prokurenta lub komplementariusza?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek #3 – Czy mogę zatrudnić studenta zza granicy bez zezwolenia na pracę?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek #2 – Jak legalnie zatrudniać obywatela Ukrainy po 24.02.2022?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek #1 – Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
Aktualności
SSW doradzało Cofounder Zone w transakcji finansowania na rzecz PROTEINrise
Transakcje
Projekt zmiany Rozporządzenia o podróżach służbowych – wzrost należności z tytułu podróży pracowników
Aktualności