Event

Rynek OZE – trendy, regulacje i praktyczne problemy

16-17.02.2022 odbędzie się organizowany przez MMC, warsztat on-line „Rynek OZE – trendy, reguacje i praktyczne problemy”.

Podczas warsztatu omówione zostaną wszystkie najnowsze i planowane zmiany prawne. Poruszone zostaną zagadnienia techniczne oraz biznesowe, a także obecne trendy i rynek OZE.

Podczas dwudniowych warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

• Przegląd najnowszych i planowanych zmian prawnych

• Regulacje i rozliczenia dotyczące prosumentów

• Uwarunkowania prawne procesu inwestycyjnego OZE

• Możliwe technologie pozyskiwania energii z OZE – porównanie kosztowe, opłacalność

• Systemy wsparcia dla wytwórców energii OZE

• Magazyny energii – jak zwiększyć ich udział na rynku zielonej energii

• Umowy cPPA – praktyczne wykorzystanie

• Rozwój technologii wodorowych

Nasi eksperci, Dominik StrzałkowskiTomasz Pietrzyk, poruszą tematy związane z uwarunkowaniami prawnymi procesu inwestycyjnego OZE oraz temat systemów wspracia dla wytwórców energii OZE.

Link do warsztatów TUTAJ

Wróć do