Raport o niskoemisyjnej mobilności (POBIERZ raport)

Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, w 2020 roku unijna gospodarka miała zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku, a do 2030 roku ma dokonać redukcji o 55%. Przyjęty w grudniu 2019 roku „Europejski Zielony Ład” zakłada natomiast osiągnięcie do 2050 roku „neutralności klimatycznej”, czyli stanu, w którym przynajmniej taka sama ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych byłaby pochłaniana (np. przez roślinność) lub wychwytywana przez instalacje przemysłowe.

Plan redukcji emisji obejmuje oczywiście również motoryzację.

Są to bardzo poważne wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego, a wymiana całych generacji aut będzie bardzo kosztowna.

Nie ma jednak pewności, że działania producentów samochodów będą wystarczające, aby osiągnąć założony cel emisyjny i tym samym – popularyzację nowych napędów. Na przeszkodzie może stanąć brak infrastruktury do ładowania i tankowania, bo ta, którą dysponujemy obecnie jest wciąż niewystarczająca.

Więcej o przyszłości branży motoryzacyjnej w raporcie PZPM, KPMG i SSW.

Wróć do