Event

Dominik Strzałkowski brał udział w konferencji PSEW 2020

UWAGA SZKIC DO SPRAWDZENIA JĘZYKOWEGO

 

Dominik Strzałkowski wziął udział w konferencji PSEW, w debacie „Implementacja cPPA w praktyce – jak zintegrować umowę cPPA z istniejącymi umowami zakupu energii elektrycznej” na temat roli spółek handlowych w cPPA, mechanizmów równoważących, zalet i wad opcji obciążenia podstawowego i innych istotnych elementów niewirtualnych cPPA.

Korporacyjne umowy PPA (umowy zakupu energii elektrycznej) mogą stanowić interesującą szansę, zarówno dla producentów energii odnawialnej, jak i dla nabywców. Łączą one wytwórców i odbiorców, umożliwiając im stworzenie stabilnego powiązania z kontraktami długoterminowymi. Stanowią one również alternatywę dla rządowych systemów gwarancji i aukcji.

Jednym z tych systemów, dostępnym już w Polsce, są KDT typu „sleeved corporate”, tworzące bezpośrednie umowy pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii, z ustalonymi z góry cenami energii, a transferem energii poprzez istniejącą infrastrukturę, za ustaloną opłatą za dostawę z administratorem infrastruktury.

KDT typu „sleeved corporate” są doskonałą alternatywą dla biznesowych odbiorców energii elektrycznej. Bezpośrednie umowy z wytwórcami i stabilne ceny energii mogą mieć duży wpływ na proces podejmowania decyzji o zakupie energii przez przedsiębiorstwa.

Wróć do