Prawie 30 mld w ramach Krajowego Planu Odbudowy na OZE oraz efektywność energetyczną

Trwają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy, które koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Łącznie w ramach KPO zostanie rozdysponowane 23,9 mld EUR w postaci dotacji i 34,2 mld EUR w formie pożyczek.

Finansowanie z KPO będzie dostępne dla inwestycji w pięciu obszarach:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 miliarda złotych
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 miliarda złotych
  • transformacja cyfrowa – 13,7 miliarda złotych
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 miliarda złotych
  • zielona i inteligentna mobilność – 27,4 miliarda złotych

Konsultacje trwają do 2 kwietnia.

Obecnie w ramach obszaru zielonej energii i zmniejszenia energochłonności planowane jest wsparcie m.in. następujących inwestycji:

  • Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych;
  • Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych;
  • Rozwój technologii wodorowych i paliw alternatywnych;
  • Wsparcie dla wielkoskalowych inwestycji w OZE;
  • Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne;

W części KPO dotyczącej kamieni milowych i celów w zakresie zielonej energii i zmniejszenia energochłonności wskazano liczbę nowych źródeł ciepła (120), moc instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru, w tym elektrolizerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (400 MW), moc zainstalowanych morskich farm wiatrowych (2,6 GW), liczbę wspartych społeczności energetycznych (20).

Nie wskazano natomiast celu ani kamienia milowego w zakresie efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach.

Pełna treść projektu Krajowego Planu Odbudowy dostępna TUTAJ.

Uwagi można zgłaszać na stronie internetowej Funduszy Europejskich.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wróć do