Hubert kieruje praktyką infrastruktury. Wspiera także zespoły rozwiązywania sporów oraz energetyki. Specjalizuje się w doradztwie w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, a także w negocjacjach umów i wsparciu przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym. W szczególności zajmuje się zagadnieniami prawnymi w obszarach budownictwa, infrastruktury, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych.

Jest ekspertem w obszarze umów o roboty budowlane i Warunków Kontraktowych FIDIC. Jest Inżynierem Konsultantem – członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) – jedynej organizacji członkowskiej FIDIC w Polsce.

Doradzał klientom przy ponad 100 wielomilionowych projektach infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 40 miliardów USD. Posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących m.in. budowy autostrad, dróg ekspresowych, linii kolejowych, instalacji oil&gas, elektrowni konwencjonalnych, linii energetycznych, farm wiatrowych offshore i onshore, fotowoltaiki, kopalni, lotnisk i nieruchomości komercyjnych.

Działa również jako rozjemca w sporach budowlanych (był rozjemcą w ponad 15 komisjach rozjemstwa w sporach dot. odcinków dróg ekspresowych S-61, S-6, S-19).

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński
 • University of Melbourne, LL.M. exchange student
 • Prawo, Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie
 • Bucerius Law School in Hamburg, Program in International and Comparative Business Law

Języki

 • Angielski

Członkostwo

 • Inżynier Konsultant – członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), organizacji członkowskiej FIDIC w Polsce

Publikacje

 • „Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC”, C.H. Beck 2017
 • „Kontrakty budowlane. Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo”, 2017
 • „Kontrakty budowlane. Nowe warunki FIDIC”, 2018, wydane pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

Wybrane doświadczenia

 • Kompleksowe wsparcie Baltic Power przy projekcie budowy pierwszej w Polsce Morskiej Farmy Wiatrowej 1200 MW o szacowanej wartości 20 mld PLN, w tym przy negocjacjach kilku kontraktów, kwestiach regulacyjnych, energetycznych, nieruchomościowych, środowiskowych i innych, w tym przy opracowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji przetargowej i kontraktów
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz ORLEN POŁUDNIE przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, kontraktów oraz prowadzenie negocjacji kilku kontraktów dla unikalnej w skali europejskiej instalacji do produkcji bioetanolu II generacji wraz z elektrociepłownią, biogazownią, oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą energetyczną, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, o szacowanej wartości ok. 1,12 mld PLN
 • Doradztwo na rzecz Siemens Energy oraz reprezentacja w sporze sądowym oraz w mediacjach z generalnym wykonawcą na gruncie budowy „pod klucz” elektrociepłowni – bloku wyposażonego w turbozespół składający się z turbiny upustowo-kondensacyjnej oraz kotła parowego.
 • Reprezentacja ORLEN w negocjacjach umów dla kilku wysokonakładowych inwestycji w sektorach oil&gas oraz energetycznym
 • Reprezentowanie wiodącego biura architektonicznego przy zawarciu umowy o prace architektoniczne i projektowe z jedną z największych belgijskich spółek budowlanych dla kompleksu inwestycyjnego w Nowym Centrum Łodzi – łącznie 9 budynków o powierzchni użytkowej 100.000 m2. Wartość projektu ok. 2 mld PLN
 • Doradztwo prawne i kontraktowe przy realizacji jednej z największych elektrociepłowni w Polsce. Wartość projektu 1,4 mld PLN
 • Kompleksowe doradztwo, opracowanie szeregu kontraktów (TSA, O&M, BoP, CPMA, PDA) i udział w negocjacjach w związku z inwestycją farmy wiatrowej. Wartości projektu ok. 200 mln PLN
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu energetycznego przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, w tym kompleksowych umów o roboty budowlane, na potrzeby realizacji projektów energetycznych i ciepłowniczych, realizowanych w ramach zamówień publicznych albo z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Doradztwo na rzecz największej polskiej grupy górniczo-energetycznej w sporze sądowym przeciwko ubezpieczycielowi w związku z awariami sprzętu w otworach wiertniczych
 • Reprezentowanie w dwóch postępowaniach arbitrażowych w Nowym Jorku, administrowanych przez ICDR/AAA, w sporach z największą na świecie siecią restauracji
 • Reprezentowanie wiodącego biura architektonicznego w negocjacjach z austriackim koncernem budowlanym, dotyczących umowy Zaprojektuj i wybuduj dot. budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 • Reprezentowanie wiodącego biura architektonicznego w negocjacjach kilkumilionowej umowy o prace projektowe z największym polskim deweloperem, dotyczącej budowy kompleksu mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą parkingową w Warszawie
 • Reprezentowanie globalnej spółki budowlanej na etapie przedprocesowym i w postępowaniu arbitrażowym w sporze przeciwko konsorcjantowi, dotyczącym realizacji zamówienia publicznego na wykonanie drogi ekspresowej w Polsce. Wartość kontraktu ponad 294 mln PLN
 • Doradztwo na rzecz globalnej spółki kanadyjskiej w zakresie międzynarodowej ochrony traktatowej, prawa budowlanego, ochrony środowiska i arbitrażu inwestycyjnego w związku z projektem kopalni złota. Wartość projektu ok. 1,5 mld USD
 • Reprezentowanie spółki energetyczno-budowlanej przy negocjacjach umowy nabycia udziałów w innej spółce energetycznej, zawarciu umowy gwarancyjnej oraz w postępowaniu przed URE dotyczącym udzielenia spółce koncesji na obrót energią
 • Reprezentowanie i doradztwo na rzecz sześciu konsorcjów budowlanych w sporach przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczących budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce
 • Doradztwo przedprocesowe i opracowanie pozwu w sporze sądowym konsorcjum wykonawczego przeciwko GDDKiA. Wartość roszczeń wykonawcy ponad 110 mln PLN
 • Reprezentowanie, doradztwo i opracowanie dokumentów kontraktowych dla hiszpańskiego wykonawcy przy realizacji projektu polegającego na budowie strategicznych, dwutorowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych 400kV. Wartość kontraktów ok. 835 mln PLN
 • Reprezentowanie spółki cypryjskiej w międzynarodowym sporze arbitrażowym przeciwko innej spółce cypryjskiej dotyczącym sprzedaży udziałów w projekcie wiatrowym
Powiązane aktualności
Projekt Baltic Power wygrywa Plebiscyt Rynku Prawniczego
Aktualności
Dr Hubert Wysoczański i Konrad Lach prelegentami na XV Konferencji Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Wydarzenia
SSW partnerem XV Konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo
Wydarzenia
SSW w rankingu Chambers and Partners Europe 2024
Aktualności
SSW zostało wyróżnione przez The Legal 500 Green Guide EMEA 2024
Aktualności
SSW doradzało Baltic Power przy zawarciu umowy EPC na lądową stację elektroenergetyczną z GE Power i Enprom
Transakcje
SSW doradzało Orlen przy zawarciu umów z Doosan Skoda Power dotyczących modernizacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku o wartości ponad 540 mln zł
Transakcje
SSW Pragmatic Solutions doradzało Orlen Południe S.A. przy projekcie budowy nowoczesnej tłoczni oleju z przeznaczeniem na produkcję biopaliw o wartości ok. 850 mln złotych
Transakcje
SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro
Transakcje
SSW wyróżnione w rankingu IFLR1000 2023 dla regionu EMEA
Aktualności
SSW na liście Forbes Poland’s Best Law Firms 2023
Aktualności
SSW doradcą Baltic Power przy zawarciu z Erbud kontraktu na budowę bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej
Transakcje
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle uregulowań PZP – Hubert Wysoczański i Michał Bagłaj prelegentami na IV Kongresie Warunków Kontraktowych w Budownictwie
Aktualności
SSW doradzało BGK przy finansowaniu inwestycji realizowanej przez Eco Raven sp. z o.o.
Transakcje
Kolejna nowelizacja przepisów dotyczących morskich farm wiatrowych
Aktualności
Nasze zespoły wyróżnione przez IFLR1000, Tier 3 w kategorii Project development – Infrastructure and Power
Aktualności
SSW Pragmatic Solutions doradzało i reprezentowało Orlen Południe w negocjacjach kontraktu na zaprojektowanie i budowę zaawansowanej instalacji przemysłowej bioetanolu drugiej generacji w Polsce
Aktualności
Komentarz dr. Huberta Wysoczańskiego w Inżynierze Budownictwa
Aktualności
SSW i CCM dołączają do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Aktualności
Hubert Wysoczański i Urszula Zawadzka prelegentami na XIII Konferencji SKB
Aktualności
Raport o wpływie zmian przepisów prawa na wzrost kosztów inwestycji w latach 2014-2020
Aktualności
Sukces SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą
Aktualności
SSW doradcą prawnym spółki Orlen Południe
Transakcje
Awanse partnerskie – Anita Palukiewicz i Hubert Wysoczański
Aktualności
Kolejny sukces SSW w sporze arbitrażowym w Nowym Jorku
Aktualności
Arbitraż to szansa także dla małych przedsiębiorców
Aktualności
Przełomowy sukces SSW w sporze arbitrażowym z Subway
Aktualności
Konferencja New FIDIC Suite of Contracts: Practical Overview of Major Changes
Aktualności
Wyróżnienia