Sąd (organ TSUE) zdecydował: konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania są nieważne

Sąd uznał skargę Polski i stwierdził nieważność decyzji KE dotyczącej najlepszych dostępnych technik (BAT) dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP).

Wyrok zapadł w związku ze skargą wniesioną przez Polskę w 2017 r. Polska, z poparciem Węgier i Bułgarii, podniosła 5 zarzutów. Dotyczyły one między innymi sposobów określania limitów emisji szkodliwych substancji oraz samego sposobu podjęcia decyzji, która miała być przyjęta z naruszeniem zasad regulujących głosowanie większością kwalifikowaną.

Sąd uwzględnił zarzut dotyczący naruszenia procedury przyjmowania decyzji i stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji bez konieczności badania pozostałych podniesionych zarzutów.

Konkluzje, których nieważność stwierdzono, będą obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego aktu, który je zastąpi (najpóźniej 12 miesięcy od publikacji wyroku). Z wyrokiem oraz jego pełnym uzasadnieniem można się zapoznać TUTAJ.

Wróć do