Ważny termin dla dużych nowych farm PV oraz wiatrowych dotyczący pozwolenia ION/FON – 27 kwietnia 2021

Właściciele modułów wytwarzania energii typu D mają jeszcze 6 dni na złożenie deklaracji zgodności w celu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON.

Zgodnie z Rozporządzeniem NC RfG (2016/631) w celu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON, właściciel modułu wytwarzania energii typu D, zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatów sprzętu potwierdzających, że dany moduł spełnia wymogi Rozporządzenia NC RfG.

Przedłożenie certyfikatów sprzętu możliwe jest w ramach procedury tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION albo po jego uzyskaniu, w ramach uzupełnienia braków pozwolenia ION wskazanych przez właściwego operatora.

Jednakże, w tzw. okresie przejściowym od 27 kwietnia 2019 roku do 27 kwietnia 2021 roku właściciele modułów wytwarzania energii typu D zamiast certyfikatów sprzętu mogą przedłożyć deklaracje zgodności wydawane przez dostawców urządzeń.

Pozostało zatem niewiele czasu na przedłożenie deklaracji zgodności. Po tym okresie, operator akceptował będzie wyłącznie certyfikaty sprzętu.

Na chwilę obecną brak jest informacji o przedłużeniu ww. okresu przejściowego.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do