Prawnicy SSW doradzali Better Energy Impact International A/S przy refinansowaniu przez AP Pension budowy farm fotowoltaicznych

Prawnicy SSW z zespołu Bankowości i Finansów doradzali duńskiej spółce Better Energy w sprawie refinansowania kosztów budowy portfolia 5 farm fotowoltaicznych w Polsce o łącznej zdolności produkcyjnej 237 MW. Farmy i zostały zrealizowane za pośrednictwem pięciu polskich spółek celowych. Finansowania w formie pożyczki w wysokości 65 mln EUR udzielił AP Pension, główny duński fundusz emerytalny.

Zespół SSW był polskim doradcą prawnym Better Energy, pracami kierowała Ilona Fedurek, Partner, a w skład jej zespołu weszli Julia Wysocka, Senior Associate oraz Filip Grabowski, Associate, którzy doradzali w zakresie związanym z finansowaniem.

W doradztwo zaangażowany był także zespół energetyki reprezentowany przez Grzegorza Filipowicza, Partner, w skład którego wszedł Paweł Michałek, Senior Managing Associate, którzy doradzali z zakresu prawa energetyki, w tym uczestniczyli w badaniu due diligence.

Wróć do