Event

Webinarium: Rekompensaty dla energochłonnych 2021

9 grudnia (czwartek), o godzinie 11:00, odbędzie się webinarium: Rekompensaty dla energochłonnych 2021. Będzie prowadzone przez ekspertów z dziedziny energetyki, Dominika StrzałkowskiegoMaximiliana Piekuta.

W związku z opublikowanym 4 października 2021 r. projektem nowelizacji ustawy o systemie rekompensat sektorowych zmienia się zasadniczo zarówno katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia o rekompensatę sektorową, jak i sam proces. Według naszych obliczeń uprawnione podmioty mogą uzyskać około 50 PLN za każdą MWh energii elektrycznej zużytej na wytwarzanie produktów objętych systemem rekompensat. 

Na webinarium przedstawimy i omówiony zmiany, m.in. nowy katalog uprawnionych podmiotów, nowy sposób obliczania wysokości rekompensaty, rekompensatę dodatkową oraz nowe obowiązki sprawozdawcze.

Kluczowe wymogi prawne i formalne dotyczące ubiegania się o rekompensaty, które zostaną omówione podczas webinarium:

 • Rewolucja w rekompensatach sektorowych – co zmieni się w postępowaniach o przyznanie rekompensaty za 2021 rok?
 • Czym są rekompensaty i kto może jest uzyskać – perspektywa 2021-2030?
 • Nowy sposób liczenia rekompensat!
 • Nowy katalog podmiotów uprawnionych podmiotów!
 • Czym jest rekompensata dodatkowa i komu ona przysługuje?
 • Nowe obowiązki dla podmiotów wnioskujących! Jak się z nich wywiązać i kogo dotyczą?
 • CPPA – jako sposób rozliczenia obowiązku?
 • Co musi zrobić odbiorca który pierwszy raz będzie wnioskować o rekompensaty dla energochłonnych?
 • Jak się przygotować i dlaczego należy zacząć jak najszybciej?
 • Współpraca z weryfikatorem oraz biegłym rewidentem
 • Wymiana informacji i kontakt z Urzędem Regulacji Energetyki
 • Najlepsze praktyki w zakresie sporządzania wniosków
 • Przypadki braku danych, sprzeczności i błędów w dokumentach źródłowych
 • Sytuacje niejasne, wątpliwości interpretacyjne
 • Rekompensaty dla energochłonnych W PERSPEKTYWIE 2022 – 2030

Link do rejestracji: https://ssw.clickmeeting.com/rekompensaty-dla-energochlonnych-2021/register

Małym druczkiem: liczba miejsc na webinarium jest ograniczona. Webinarium jest bezpłatne i będzie prowadzone w języku polskim. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Zastrzegamy sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

Zapraszamy.

Wróć do