News / Aktualności / Pojedyńcze wpisy

SSW doradzało Baltic Power przy zawarciu umowy EPC na lądową stację elektroenergetyczną z GE Power i Enprom

SSW doradzało i reprezentowało Baltic Power w negocjacjach umowy EPC na zaprojektowanie i budowę lądowej stacji elektroenergetycznej w ramach projektu budowy pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej, wartego ponad 4,7 mld euro.

Stacja elektroenergetyczna, będąca lądową częścią farmy wiatrowej, powstanie na terenie gminy Choczewo i umożliwi odbieranie energii wytwarzanej na morzu. Całkowita moc farmy wiatrowej wyniesie 1140 MW. Lądową stację elektroenergetyczną z morską częścią farmy łączyć będzie system podziemnych kabli przesyłowych, a sama stacja zostanie wyposażona w nowoczesny układ STATCOM przeznaczony do szybkiej kompensacji mocy biernej i regulacji poziomu napięcia w punkcie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wykonawcą umowy jest konsorcjum GE Power sp. z o.o. oraz Enprom sp. z o.o. W ramach konsorcjum GE odpowiedzialne jest za przygotowanie projektu instalacji oraz dostarczenie urządzeń elektroenergetycznych, a Enprom odpowiedzialny jest za projekt i budowę stacji. Zakończenie budowy lądowej stacji elektroenergetycznej, a także całej farmy wiatrowej, planowane jest na 2026 r.

Doradztwo SSW obejmowało kompleksowe wsparcie Baltic Power w toku postępowania przetargowego, przygotowania projektu umowy oraz w trakcie negocjacji umowy. Po stronie Baltic Power doradzali i negocjowali umowę dr Hubert Wysoczański, adwokat, Partner kierujący Zespołem infrastruktury oraz Katarzyna Kuśnierek, radca prawny, Associate w Zespole infrastruktury.

Hubert Wysoczański komentuje:

Budowa morskiej farmy wiatrowej to wielowymiarowy i multidyscyplinarny proces. Umowa EPC na zaprojektowanie i budowę lądowej stacji elektroenergetycznej to jedna z kluczowych umów dla realizacji inwestycji. Specyfika projektu, a także jego pionierski charakter w skali kraju rodziły wiele wyzwań natury projektowej i prawnej. Zaangażowanie w projekt podmiotów zagranicznych sprawiało, że aspekty multi-jurysdykcyjne oraz kontekst międzynarodowy wielokrotnie pojawiały się w trakcie prac nad umową. Wieloetapowość budowy morskiej farmy wiatrowej pociągała za sobą konieczność uwzględnienia relacji i współpracy między wykonawcami poszczególnych części inwestycji. Istotne było również właściwe zaadresowanie wymogów 25 instytucji finansowych finansujących projekt, a także wewnętrznych wymogów udziałowców Baltic Power.

Wróć do