Energetyka

Branża energetyczna jest kluczowa dla rozwoju każdego państwa. Podążanie za dynamicznie zmieniającym się sektorem energetycznym wymaga wiedzy o prognozowanych kierunkach rozwoju.

Zmiany w globalnym nastawieniu do zużycia i produkcji energii zachęcają do inwestowania w projekty związane z surowcami naturalnymi, nie tylko tymi tradycyjnymi jak ropa i gaz ziemny, ale także takimi jak gaz łupkowy czy metan z pokładów węgla oraz związane z surowcami odnawialnymi, tzw. zieloną energią (jak wiatr, słońce, geotermia).

Realizacja takich przedsięwzięć wymaga połączenia kompleksowego doświadczenia prawnego z praktyką biznesową i bieżącym zaangażowaniem w tych dziedzinach. SSW Pragmatic Solutions oferuje najbardziej precyzyjne rozwiązania dopasowane do lokalnych potrzeb i wymagań Klienta.

Surowce naturalne:

  • Doradztwo w każdej fazie aktywności upstream, midstream i downstream sektora wydobywczego
  • Kompleksowe doradztwo przy uzyskiwaniu koncesji na prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobycia surowców mineralnych
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobycia surowców mineralnych
  • Reprezentacja klientów na rozprawach administracyjnych przed Ministrem Środowiska oraz przed sądami administracyjnymi
    w sporach z Ministrem Środowiska w przedmiocie udzielania koncesji
  • Usługi związane z oceną wpływu na środowisko w kontekście udzielenia koncesji na poszukiwawczych
  • Kompleksowe doradztwo przy umowach regulujących tytuły do gruntów oraz dostęp do gruntów w celu prowadzenia działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej
  • Doradztwo prawne przy transakcjach, w tym opracowujemy i wdrażamy różne modele umów współpracy:  JV, CMA, transakcje farm-in, farm-out itp. Wspieramy liderów rynku oraz organizacje branżowe w procesie legislacyjnym dotyczącym węglowodorów oraz prawa geologicznego i górniczego
  • SSW jest członkiem założycielem Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Konfederacja Lewiatan)

Odnawialne źródła energii:

Ochrona środowiska:

Skontaktuj się z nami

Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający Więcej
Dominik Strzałkowski

Dominik Strzałkowski

Partner Więcej
Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Partner Więcej
dr Hubert Wysoczański

dr Hubert Wysoczański

Partner Więcej
Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Partner Więcej
dr Maximilian Piekut, LLM

dr Maximilian Piekut, LLM

Counsel Więcej