Energetyka

Surowce naturalne:

  • Doradztwo w każdej fazie aktywności upstream, midstream i downstream sektora wydobywczego
  • Kompleksowe doradztwo przy uzyskiwaniu koncesji na prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobycia surowców mineralnych
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobycia surowców mineralnych
  • Reprezentacja klientów na rozprawach administracyjnych przed Ministrem Środowiska oraz przed sądami administracyjnymi
    w sporach z Ministrem Środowiska w przedmiocie udzielania koncesji
  • Usługi związane z oceną wpływu na środowisko w kontekście udzielenia koncesji na poszukiwawczych
  • Kompleksowe doradztwo przy umowach regulujących tytuły do gruntów oraz dostęp do gruntów w celu prowadzenia działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej
  • Doradztwo prawne przy transakcjach, w tym opracowujemy i wdrażamy różne modele umów współpracy:  JV, CMA, transakcje farm-in, farm-out itp. Wspieramy liderów rynku oraz organizacje branżowe w procesie legislacyjnym dotyczącym węglowodorów oraz prawa geologicznego i górniczego
  • SSW jest członkiem założycielem Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Konfederacja Lewiatan)

Odnawialne źródła energii:

Ochrona środowiska:

Skontaktuj się z nami

Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający Więcej
Dominik Strzałkowski

Dominik Strzałkowski

Partner Więcej
Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Counsel Więcej
Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

Counsel Więcej
dr Hubert Wysoczański

dr Hubert Wysoczański

Counsel Więcej
Rafał Włodarski

Rafał Włodarski

Senior Associate Więcej
Paweł Michałek

Paweł Michałek

Associate Więcej
Joanna Perzyna

Joanna Perzyna

Associate Więcej
Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Associate Więcej
Anna Piotrowska

Anna Piotrowska

Senior Associate Więcej