Michał Bagłaj

Michał Bagłaj

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Zamówienia publiczne

Specjalizacje dodatkowe

Technologie

Wybrane projekty

Doradztwo zamówieniowe dla wiodącego producenta systemów łączności TETRA w postępowaniach na budowę systemów łączności dla służb publicznych, jednostek wojskowych, spółek energetycznych oraz operatora lotniska pasażerskiego.

Doradztwo zamówieniowe i kontraktowe dla Menadżera Kontraktu prowadzącego projekt dokończenia budowy i uruchomienia elektrociepłowni.

Doradztwo dla Partnera Prywatnego w postępowaniu zmierzającym do zawarcia umowy o partnerstwo publiczno-prywatne, której przedmiotem jest zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacji hali utrzymaniowo-naprawczej taboru kolejowego.

Przygotowanie oraz udział w negocjacjach projektów umów na wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej oraz systemu do obsługi kredytów dla wiodącego banku konsumenckiego.

Przygotowanie wzorcowych projektów umów na wdrożenie systemu informatycznego oraz jego utrzymanie i rozwój dla jednego z największych polskich banków.

Artykuły