Michał Bagłaj

Michał Bagłaj

Partner


linked in

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Michał Bagłaj, adwokat, specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i europejskiego prawa zamówień publicznych, w szczególności w sektorach IT oraz energetycznym. Doradza także w sporach dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych. Ponadto posiada doświadczenie w doradztwie dotyczącym postępowań, których przedmiotem jest partnerstwo publiczno – prywatne oraz koncesja na roboty budowlane i usługi.

W ostatnim okresie był zaangażowany w kompleksową realizację szeregu projektów wdrożeniowych w sektorze IT, w tym m.in. realizowanych z wykorzystaniem metodyk zwinnych (Agile). Ponadto był współautorem dokumentów wzorcowych publikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji – dobrych praktyk w zakresie stosowania metodyk Agile w projektach informatycznych, analiz w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przykładowych klauzul dotyczących umów wdrożeniowych w sektorze IT.

Posiada także rozległe doświadczenie w świadczeniu zastępstwa procesowego przed KIO, a także w toku kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP.

Przed dołączeniem do zespołu SSW pracował m.in. w kancelariach Maruta Wachta, Domański Zakrzewski Palinka i WKB Wierciński Kwieciński Baehr.