Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Wspieramy obie strony procesu zamówieniowego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na etapie realizacji zamówienia.

Pomagamy w przygotowaniu się do postępowania zamówieniowego oraz zapewniamy wsparcie w jego trakcie, włącznie z reprezentacją przed KIO i sądami powszechnymi. Świadczymy także wsparcie z zakresu compliance w przetargach, w szczególności pomagamy tworzyć prawidłowe relacje pomiędzy sektorem prywatnym, a publicznym w kontekście identyfikowania, wykrywania, zapobiegania i raportowania przypadków konfliktu interesów. Wspieramy także naszych klientów w zakresie prawidłowego wykorzystania instytucji dialogu technicznego, minimalizacji ryzyk towarzyszących współpracy w tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz kontaktów pomiędzy uczestnikami postępowań a zamawiającymi.

 

W czym możemy pomóc?

 • Doradztwo dla zamawiających:
 • kompleksowe przygotowanie lub weryfikacja projektu dokumentacji postępowania – ogłoszenia, SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia,
 • przygotowanie projektu umowy, w tym m.in. z zastosowaniem zwinnych metodyk (Agile), prowadzenie projektów,
 • wsparcie w przygotowywaniu odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie dokumentacji postępowania i dokonywaniu zmian w dokumentacji postępowania,
 • wsparcie w zakresie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert,
 • przygotowywanie projektów wezwań kierowanych do wykonawców – do złożenia lub uzupełnienia dokumentów, o wyjaśnienie oferty oraz o wyjaśnienie wysokości ceny ofertowej,
 • wsparcie w negocjacjach z wykonawcami, w postępowaniach obejmujących ten element,
 • wsparcie przy zawieraniu oraz przy dokonywaniu zmian umowy o zamówienie publiczne,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym,
 • doradztwo w postępowaniach kontrolnych Urzędu Zamówień Publicznych oraz doradztwo w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków pomocowych UE.

Doradztwo dla wykonawców:

 • kompleksowa weryfikacja dokumentacji postępowania – SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy i ogłoszenia, pod kątem ewentualnych podstaw ich zaskarżenia,
 • doradztwo w zakresie doboru najlepszej struktury podmiotowej udziału w postępowaniu, w tym w relacjach z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi kontrahentami,
 • wsparcie w przygotowywaniu wniosków o wyjaśnienie dokumentacji postępowania,
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wraz z dokumentacją towarzyszącą,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wezwania kierowane przez zamawiającego – do złożenia lub uzupełnienia dokumentów, o wyjaśnienie oferty oraz o wyjaśnienie wysokości ceny ofertowej,
 • wsparcie w negocjacjach z zamawiającym, w postępowaniach obejmujących ten element,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym,
 • wsparcie przy zawieraniu oraz przy dokonywaniu zmian umowy o zamówienie publiczne,
 • wsparcie w wykonywaniu umowy o zamówienie publiczne, w tym prowadzenie niezbędnej korespondencji z zamawiającym, dochodzenie roszczeń oraz bieżące doradztwo kontraktowe.

Wybrane projekty

Kompleksowe doradztwo w około 100 postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, dotyczących dostaw sprzętu informatycznego i oprogramowania, gospodarki odpadami komunalnymi, zamówień sektora energetycznego, transportowego i budowlanego

Przygotowanie projektów umów na dostawy systemów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia oraz żywnościowym, z wykorzystaniem innowacyjnych metodyk realizacji projektów wdrożeniowych

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji postępowania w sektorach IT, energetycznym i transportu

Udział w przygotowaniu i prowadzeniu dialogów technicznych w sektorach transportu, energetyki i telekomunikacyjnym

Przygotowanie licznych opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności dla zamawiających sektorowych

Doradztwo kontraktowe w reżimie zamówień publicznych, w tym m.in. w zakresie dokonywania zmian umowy zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych

Kompleksowe doradztwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na wdrożenie systemu informatycznego, obejmujące postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą

Doradztwo w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych w związku z wydatkowaniem środków unijnych w sektorze leśnym i drogowym

Skontaktuj się z nami

Michał Bagłaj

Michał Bagłaj

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: