Event

Konrad Lach uczestnikiem Ogólnopolskiego spotkania praktyków prawa zamówień publicznych

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wydarzenia WARS.ZAM 2023 – Ogólnopolskiego spotkania praktyków prawa zamówień publicznych.

Konferencja odbędzie się w formule online w dwóch terminach, w dniach 11–13 października 2023 r. oraz 5–7 grudnia 2023 r.

Podczas konferencji prelekcję wygłosi Konrad Lach, Associate w zespole Infrastruktury w SSW, którego wystąpienie będzie poświęcone przeglądowi najciekawszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat zamówień publicznych.

Prezentacja będzie zawierała praktyczne informacje i dużą dawkę wiedzy wynikającej z aktualnych poglądów orzecznictwa.

Wydarzenie organizuje Must Read Media.

Link do wydarzenia

Wróć do