Event

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

SZKOLENIE: Analiza kosztowa jako niezbędny element skutecznego wniosku o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy

PROGRAM SZKOLENIA

adw. dr Hubert Wysoczański, adw. Michał Bagłaj · SSW Pragmatic Solutions

» Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle uregulowań PZP, w tym wynikających z nowelizacji z października 2022 roku, opinii prawnych Prokuratorii Generalnej RP i Urzędu Zamówień Publicznych oraz wytycznych innych instytucji

» Sądowa waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

mgr inż. Michał Lempkowski, dr inż. Krzysztof Kaczorek · CCM sp. z o.o.

» Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w latach 2020–2022 na skutek okoliczności niosących znamiona siły wyższej oraz nadzwyczajnej zmiany stosunków – czyli jak pandemia oraz wybuch wojny w Ukrainie wpłynęły na wzrost kosztów w sektorze budowlanym

» Elementy analizy kosztowej stanowiącej podstawę uzasadnienia wniosku o zmianę umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy) – czyli jak skutecznie wykazać wpływ wzrostu cen na konkretną umowę

mgr inż. Balbina Kacprzyk · Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (SKB)

» Omówienie wytycznych z września 2022 r., obejmujących ocenę wniosku wykonawcy w sprawie waloryzacji wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów i usług, z odniesieniem do dokumentu wydanego przez Prokuratorię Generalną RP „Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) – podstawowe zagadnienia”

30 listopada 2022 (środa), godz. 10:00 - 13:00Kiedy?
Szkolenie w formule hybrydowej: warszawskie biuro SSW (Rondo ONZ 1, 12 piętro, Warszawa) albo dołączenie onlineGdzie?

Wróć do