Sąd nakazuje Bankowi Millenium zapłatę ponad 100 mln zł odszkodowania na rzecz Erbudu  

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację Erbudu w sprawie przeciwko Bankowi Millennium. Spółka szacuje swoje straty wraz z odsetkami na ok. 100 mln zł. Prawnicy SSW reprezentowali Erbud przed Sądem Apelacyjnym.

Postanowienie zostało wydane w sprawie z powództwa Erbudu przeciwko Bankowi Millennium o naprawienie szkody polegającej na wypłatach dokonanych przez bank z rachunku bankowego spółki, utraconych korzyści oraz kosztów obsługi prawnej i doradców finansowych. Wyrok jest prawomocny, ale może zostać zaskarżony przez Bank skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Spór dotyczył transakcji opcji walutowych z 2008 roku, oferowanych w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym w odniesieniu do kontraktów denominowanych w euro, realizowanych przez Erbud. Spółka twierdziła, że produkt ten nie był optymalny dla jej potrzeb. W czwartym kwartale 2008 roku, wobec gwałtownej deprecjacji pary walutowej PLN/EUR, bank poinformował Erbud o negatywnej wycenie jego aktywów w tym czasie.

Zespołem doradzającym Erbudowi kierowali Wojciech Szczepaniak, Janusz MazurekŁukasz Cudny, wspierani przez Helenę CzechowskąKatarzynę Różaniecką.

Wróć do