Najwyższa kwota odszkodowania w sprawie przedsiębiorca vs. bank w sprawach opcji walutowych – sprawa Erbud S.A. vs. Bank Millennium S.A. zakończona! 

28 lipca 2023 r. zakończył się proces Erbud S.A. przeciwko Bank Millennium S.A. Dla naszego klienta, Erbud S.A., uzyskaliśmy ostatecznie wyrok nakazujący Bankowi Millennium S.A. zwrot na rzecz naszego klienta kwoty w wysokości 112,3 mln złotych.

Spór dotyczył nieprawidłowego rozliczenia tzw. transakcji opcji walutowych z 2008 roku. Bank zaoferował Erbud S.A. struktury opcyjne składające się z poszczególnych par opcji walutowych w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego dla kontraktów budowlanych denominowanych w EUR. Wobec gwałtownej deprecjacji pary walutowej PLN/EUR w czwartym kwartale 2008 roku bank poinformował Erbud S.A. o negatywnej wycenie i rozliczeniu tych instrumentów.

Spółce udało się podźwignąć z tej bardzo trudnej sytuacji finansowej, spłacić zobowiązania wobec banku, a następnie wystąpić na drogę sądową względem banku. Wiele spółek, które w tamtym czasie również skorzystały z oferty opcji walutowych proponowanych przez banki, upadło bądź musiały przeprowadzić restrukturyzację.

O sprawie Erbud S.A. vs. Bank Millennium S.A. pisaliśmy w listopadzie 2021: tutaj [LINK] – wtedy nasi eksperci uzyskali pozytywny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 24 listopada 2021 roku uwzględnił w części apelację Erbud S.A. zasądzając od Banku Millennium S.A. na rzecz Erbud S.A. kwotę 51 383 600,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Koszty procesu obciążają Erbud S.A. w 29%, a Bank Millennium S.A. w 71%.

Sprawę prowadzili Wojciech Szczepaniak, Janusz MazurekŁukasz Cudny, wspierani przez Helenę CzechowskąKatarzynę Różaniecką.

Opis wyroku w Gazecie Wyborczej.

Wróć do