Wygrana w sporze infrastrukturalnym dotyczącym rozliczenia kary umownej

28 marca 2024 r. wygraliśmy dla naszego klienta, będącego inwestorem, spór infrastrukturalny dotyczący roszczeń wynikających z rozliczenia umowy o roboty budowlane. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację generalnego wykonawcy od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, na mocy którego uznano, że nasz klient miał podstawy do naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót.

W ramach postępowania argumentowaliśmy, że można naliczać karę umowną za opóźnienie w wykonaniu robót, a więc również za ten okres przekraczający termin oddania robót, który nie wynikał z zawinionych działań generalnego wykonawcy. W toku postępowania udało się nam udowodnić, że właśnie w ten sposób strony rozumiały zastrzeżoną w umowie karę umowną za opóźnienie w wykonaniu robót.

Sprawę prowadził adwokat Tomasz Arabski, Partner.

Wróć do