Sankcje

Doradzamy spółkom zaangażowanym w działalność na obszarach potencjalnie obciążonych sankcjami. Przeprowadzamy analizy i wspieramy w zakresie uzyskania zgody na przeprowadzenie transakcji na zasadzie odstępstwa.

Sankcje międzynarodowe są jednym z instrumentów oddziaływania wobec podmiotów, których działalność stanowi naruszenie zasad i norm prawa międzynarodowego i stanowi zagrożenie dla regionalnego lub światowego pokoju i bezpieczeństwa.

Doradzamy w sposób, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa firmom i klientom, a także działanie w zgodzie z obowiązującymi ograniczeniami.

Sankcje związane z wojną na Ukrainie

 • Ograniczenia importu z Rosji i Białorusi wybranych grup towarów do UE, rosyjskich paliw kopalnych do USA;
 • Zakaz eksportu do Rosji i Białorusi określonych produktów i usług;
 • Ograniczenia eksportowe na produkty wytworzone z pomocą amerykańskich zasobów;
 • Sankcje indywidualne obejmujące wybrane rosyjskie oraz białoruskie podmioty i osoby fizyczne (zamrożenie aktywów tych osób; uniemożliwienie realizacji płatności na rzecz powiązanych z nimi podmiotów; tymczasowy zarząd przymusowy w celu zbycia udziałów, które mogą być wykorzystywane do wspierania rosyjskiej agresji na Ukrainę lub naruszeń praw człowieka w Rosji i na Białorusi);
 • Ograniczenia inwestycji w rosyjski sektor energetyczny;
 • Ograniczenia dla znacznej części sektora bankowego Rosji (zamrożenie środki niektórych banków; zakaz realizacji przelewów do UE przez ich klientów; wykluczenie z systemu SWIFT; ograniczenie kwot dopuszczalnych depozytów w instytucjach finansowych na terenie UE);
 • Zakazy nałożone na Banki Centralne Rosji oraz Białorusi, rządy Rosji i Białorusi, Narodowy Fundusz Rosji oraz Fundusz Inwestycji Bezpośrednich dotyczące ich działalności finansowej/bankowej;
 • Zakaz obrotu akcjami i długiem dla wybranych rosyjskich i białoruskich spółek, a także zakaz udzielania im pożyczek;
 • Ograniczenia w obrocie walutami;
 • Zamknięcie przestrzeni lotniczej, zakazy cumowania statków w portach (UK);
 • Zakazy nadawania dla wybranych mediów rosyjskich;
 • Sankcje geograficzne dotyczące ukraińskich obwodów donieckiego (DNR) oraz ługańskiego (LNR).

Co grozi za naruszenie restrykcji?

 • Kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata (sankcje polskie);
 • Administracyjna kara pieniężna do 20 mln PLN (sankcje polskie i UE);
 • Przepadek towarów stanowiących przedmiot przestępstwa;
 • Kara grzywny lub pozbawienia wolności w związku z naruszeniem reglamentacji;
 • Pozataryfowej na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego;
 • Kary i sankcje przewidziane w danej obcej jurysdykcji.

W czym pomagamy

 • Wprowadzenie zmian w procesach i procedurach wewnętrznych wymaganych na gruncie przepisów z zakresu AML;
 • Doradztwo na rzecz podmiotów z rynku finansowego, w tym jak sankcje wpływają na działanie systemu bankowego, w zakresie ukształtowania obowiązków AML oraz zgłaszania naruszeń przez sygnalistów;
 • Doradztwo w obszarze strategii przedprocesowej i procesowej w związku z roszczeniami wynikającymi z zastosowania się do sankcji;
 • Ocena działań oraz rekomendacja dalszych czynności mających na celu doprowadzenie działalności klienta do zgodności z wprowadzonymi ograniczeniami;
 • Reprezentacja klienta w przypadku postawienia zarzutów naruszenia sankcji.

Wybrane doświadczenia

 • Sporządzenie trzech opinii prawnych dotyczących sankcji dla Energomedia (Grupa Orlen)
 • Sporządzenie dwóch opinii prawnych dotyczących sankcji dla dużego polskiego przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej zajmującego się produkcją, dystrybucją i sprzedażą mediów energetycznych
 • Doradztwo dla polskiej spółki zajmującej się importem, eksportem, reeksportem, pośrednictwem i dystrybucją w obrocie krajowym i zagranicznym surowców i półproduktów dla przemysłu gumowego, w tym obejmujące ocenę wpływu ograniczeń na działalność klienta oraz realizację obowiązujących umów (wraz z rekomendacjami co do dalszych działań), screening sankcyjny kluczowych kontrahentów i ich produktów (raport oraz rekomendacje co do dalszych działań)
 • Doradztwo dla europejskiego lidera w zakresie produkcji mebli tapicerowanych, obejmujące ocenę zgodności transakcji z wybranymi kontrahentami z przepisami sankcyjnymi, w tym screening sankcyjny kluczowych kontrahentów i ich produktów (raport oraz rekomendacje co do dalszych działań)
 • Doradztwo dla jednego z wiodących producentów z branży chemicznej w Polsce obejmujące ocenę zgodności transakcji z kontrahentami z przepisami sankcyjnymi, w tym screening sankcyjny kluczowych kontrahentów i ich produktów (raport oraz rekomendacje dalszych działań)
 • Doradztwo dla krajowego producenta profili aluminiowych obejmujące analizę prawną sankcji nałożonych przez Office of Foreign Assets Control (dział amerykańskiej administracji odpowiedzialny za sankcje) na rosyjskiego kontrahenta w 2018 r., w tym ocenę zakresu zastosowania ograniczeń i ich praktycznego wymiaru dla działalności klienta, wskazanie ryzyk oraz rekomendowanych działań. Ponadto, doradztwo obejmowało praktyczne aspekty stosowania wyłączeń danych transakcji spod sankcji, w tym modelowanie umów handlowych oraz wdrożenie rozwiązań i komunikacji z odpowiednimi bankami, a także monitoring statusu odpowiednich sankcji, prowadzony przez 2 lata
 • Doradztwo dla klientów hiszpańskiego operatora ubezpieczeń kredytów (lidera w zakresie ubezpieczeń kredytów krajowych i eksportowych) w zakresie prawnego zbadania zgodności transakcji oraz umów zawartych pomiędzy kontrahentami klientów z wprowadzonymi restrykcjami
 • Doradztwo dla Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie interpretacji przepisów dotyczących stosowania sankcji na rynku ubezpieczeniowym
 • Doradztwo dla Związku Banków Polskich w obszarze AML oraz transgranicznej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych z uwzględnieniem list sankcyjnych przez podmioty z rynku finansowego
 • Przeprowadzanie warsztatów i sesji Q&A dla zakładów ubezpieczeń dotyczących praktycznych aspektów stosowania sankcji
 • Doradztwo dla podmiotów z rynku finansowego w obszarze wymogów regulacyjnych, w tym AML i sankcji, w różnych kanałach dystrybucyjnych produktów finansowych