Postępowania sądowe

Rozwiązujemy spory na wszystkich ich etapach, począwszy od mediacji lub próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i ich wstępnej oceny, reprezentowania klienta w całym postępowaniu, od uzyskania zabezpieczenia roszczeń, aż do uzyskania końcowego orzeczenia, a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego.

W czym możemy Państwu pomóc?

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące oceny wszelkiego rodzaju spraw spornych. Przygotowujemy opinie na temat szans i zagrożeń w ewentualnym postępowaniu oraz przedstawiamy rekomendacje. W naszych analizach skupiamy się nie tylko na kwestiach prawnych, ale także na biznesowych aspektach sporu.

Reprezentując klienta, ściśle współpracujemy oraz prowadzimy z nim efektywną komunikację na każdym z etapów postępowania. Dostarczamy skuteczne rozwiązania, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesom w występowaniu przed sądami i arbitrażami, utrzymujemy pozycję lidera w sferze arbitrażu i postępowań sądowych.

Co nas wyróżnia?

Myślimy strategicznie

Pracujemy blisko
z klientami

Angażujemy się na każdym etapie projektu

Sprawdzamy fakty i analizujemy opcje

Identyfikujemy zagrożenia

Dopasowujemy optymalne rozwiązania

Przedstawiamy rekomendacje

Dostosowujemy koszty do oczekiwań

Doświadczenie

Reprezentowanie firmy wydobywczej w postępowaniach sądowych służących zapewnieniu dostępu do nieruchomości w celu umożliwienia prowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węgla brunatnego

Obsługa procesowa sporu z bankiem w związku ze szkodą poniesioną przez Klienta w wyniku zawarcia transakcji opcji walutowych

Reprezentowanie producenta wyrobów budowlanych w procesach dotyczących ochrony przysługującego mu patentu na wynalazek

Proces przeciwko Skarbowi państwa o zapłatę za projekt infrastrukturalny realizowany w ramach działalności Banku Światowego

Reprezentowanie pokrzywdzonej spółki w sprawie karnej przeciwko dłużnikowi, obejmującej w szczególności zarzuty oszustwa, usunięcia składników majątku w sytuacji niewypłacalności, niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości

Postępowanie zabezpieczające i proces w sprawie firmy działającej w branży usług internetowych o zaniechanie naruszeń znaku towarowego i firmy Klienta, będących wynikiem wykorzystywania przez konkurenta systemu linków sponsorowanych w ramach popularnej wyszukiwarki internetowej

Reprezentowanie klienta w sprawie o dochodzenie roszczeń wobec dużego banku w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków depozytariusza w koordynacji z KNF oraz Prokuratury Rejonowej

Sprawa sądowa o wielomilionowe odszkodowanie podmiotu, który wybudował obiekt handlowy - na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, w związku z wykonanymi przez Klienta pracami zabezpieczającymi obiekt przed szkodami górniczymi

Reprezentowanie klienta w bezprecedensowej sprawie o zapłatę odszkodowania w związku ze śmiercią osoby bliskiej (łączna kwota uzyskanego odszkodowania sięgała 3 mln złotych)

Reprezentowanie spółki miejskiej w sporze opartym o umowę zawartą wg wzorca FIDIC w związku z nieterminowym zakończeniem inwestycji oraz szeregiem roszczeń ze strony wykonawcy

Reprezentowanie polskiego podmiotu przed sądem w Nowym Jorku w związku z zarzutami podnoszonymi przez SEC wobec domu maklerskiego

Skontaktuj się z nami

Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Partner

Kontakt

więcej
prof. nadzw. dr hab. Marcin Asłanowicz

prof. nadzw. dr hab. Marcin Asłanowicz

Partner

Kontakt

dr Filip Balcerzak, LLM

dr Filip Balcerzak, LLM

Partner

Kontakt

Łukasz Cudny

Łukasz Cudny

Partner

Kontakt

Marek Wędrychowski

Marek Wędrychowski

Of Counsel

Kontakt

więcej
Helena Czechowska

Helena Czechowska

Associate

Kontakt

więcej
Katarzyna Różaniecka

Katarzyna Różaniecka

Associate

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: