Tomasz specjalizuje się w doradztwie z zakresu polskiego oraz unijnego prawa ochrony środowiska, a także prawa budowlanego, w tym w procesie inwestycyjno-budowlanym na każdym jego etapie. Ma doświadczenie w obszarze kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, a także procesie uzyskiwania decyzji niezbędnych do prowadzenia działalności, w tym decyzji inwestycyjnych. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących sporów środowiskowych i inwestycyjnych, a także związanych z oceną oddziaływania na środowisko. Pomaga klientom w uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych i inwestycyjnych oraz decyzji ustalających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wielokrotnie reprezentował organ administracji rządowej w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska, a także wydawał decyzje administracyjne i rozpatrywał odwołania od tych decyzji w imieniu organu.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Wybrane doświadczenia

  • Przygotowanie opinii na potrzeby projektu dotyczącego budowy morskiej farmy wiatrowej dla jednego z wiodącego koncernu wielkobranżowego. Opinia dotyczy zgodności polskiego systemu prawa ochrony środowiska z regulacjami unijnymi. Opinia wskazuje, w jakich aspektach unijne prawo ochrony środowiska (odpowiednie dyrektywy) zostało w pełni i prawidłowo zaadoptowane do polskiego prawa, a gdzie występują pewne braki, rozbieżności, a nawet postępowania w sprawie naruszenia prawa wszczęte przez Komisję Europejską. Celem opinii jest zapewnienie, że finansowanie udzielane przez europejskie instytucje finansowe jest właściwie wykorzystywane
  • Doradztwo na rzecz Remondis Polska, największej polskiej firmy świadczącej usługi recyklingu i gospodarki wodnej, która przejęła 16 elektrociepłowni w Polsce. W transakcji M&A, Remondis przejęła SFW Energia od Iqony, spółki z grupy STEAG GmbH
  • Doradztwo na rzecz PGNiG przy połączeniu z PKN Orlen w zakresie krajowej działalności wydobywczej spółki (upstream). Doradztwo obejmowało aspekty środowiskowo-regulacyjne, korporacyjne oraz nieruchomościowe. To największa fuzja w sektorze energetycznym w ostatnich latach. Szacuje się, że po połączeniu tegoroczne przychody nowej grupy sięgną 300 mld PLN
  • Doradztwo na rzecz Meide Group w transakcji nabycia Odlewni Zawiercie w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska obejmujących kwestie pozwoleń środowiskowych, w tym koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Współautor raportu „Przyśpieszyć rozwój OZE” przygotowany we współpracy z Forum Energii
Powiązane aktualności
Adaptacja do zmian klimatu – nowy priorytet dla miast i gmin?
Aktualności
SSW doradzało Novastone Capital Advisors i Fryderykowi Rdułtowskiemu przy nabyciu Adex Cosmetics & Pharma
Transakcje
SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro
Transakcje
SSW na liście Forbes Poland’s Best Law Firms 2023
Aktualności
Alert – Nowelizacja “ustawy odległościowej” – kluczowe zmiany w inwestycjach w lądowe farmy wiatrowe
Aktualności
Czy da się przyśpieszyć rozwój OZE? 
Aktualności
Rozporządzenie nadzwyczajne RePowerEU – czy uproszczenia dla pozwoleń na OZE są już za rogiem?
Aktualności
Ważne zmiany legislacyjne dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami
Aktualności
SSW doradzało przy strategicznej fuzji PGNiG S.A. z PKN ORLEN S.A.
Transakcje
Istotne ułatwienia dla inwestorów w ustawie o drogach publicznych
Aktualności
Nasze zespoły wyróżnione przez IFLR1000, Tier 3 w kategorii Project development – Infrastructure and Power
Aktualności
SSW doradzało Avallon przy sprzedaży Novo Tech dla Constantia
Transakcje
System kaucyjny od stycznia 2023 r. – na RCL opublikowano projekt ustawy
Aktualności
Do 10 mln zł nawiązki i 12 lat pozbawienia wolności – sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Aktualności
Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych w projekcie ustawy dotyczącej ochrony środowiska
Aktualności
Sąd (organ TSUE) zdecydował: konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania są nieważne
Aktualności
Ograniczony potencjał spalarni odpadów uwolniony
Aktualności
Ciąg dalszy reformy odpadowej
Aktualności
Magazynowanie odpadów – wymagania szczegółowe
Aktualności
SSW doradza LERG S.A. przy przejęciu CIECH Żywice sp. z o.o.
Transakcje