Doradztwo i reprezentacja Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego (GRUPA PKP PLK)

Doradztwo i reprezentacja Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego (GRUPA PKP PLK) w projekcie „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork“, w relacjach z PKP PLK (zamawiający) oraz z NDI Sopot (konsorcjant). Doradztwo obejmuje kompleksowe wsparcie strategiczne i prawne w trakcie realizacji projektu, m.in. analizę oraz opracowanie strategii dochodzenia roszczeń powstałych w związku z realizacją projektu, w tym prowadzenie korespondencji kontraktowej, a także skuteczną reprezentację klienta w trakcie postępowań spornych w sądzie i uzyskanie zabezpieczeń komorniczych. Wartość kontraktu ponad 260 mln PLN. Wartość przedmiotu sporu łącznie ponad 70 mln PLN.

Wróć do