Komentarz dr. Huberta Wysoczańskiego w Inżynierze Budownictwa

„Z uwagi na zmiany prawa koszty realizacji inwestycji mogą zwiększyć się aż do takiego stopnia, że wynagrodzenie ustalone w umowie przestaje być adekwatne i nie zapewnia wykonawcom zakładanej rentowności kontraktu, a dla zamawiających może wiązać się z przekroczeniem przewidywanych budżetów.”

Dr Hubert Wysoczański (Partner SSW) wraz z Michałem Lempkowskim (Partnerem Zarządzającym CCM) komentują w najnowszym numerze czasopisma „Inżynier budownictwa” wyniki Raportu branżowego, dotyczącego wpływu zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w latach 2014-2020. 

Miesięcznik „Inżynier budownictwa”, wydawany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nakładem ponad 100 000 egzemplarzy. 

Artykuł: Zmiany prawa a wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych – Inżynier Budownictwa (inzynierbudownictwa.pl) 

Pełny raport: 

Raport o wpływie zmian przepisów prawa na wzrost kosztów inwestycji w latach 2014-2020 – SSW Pragmatic Solutions 

Wróć do