Event

Webinar dotyczący postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą

Zapraszamy na webinar SSW organizowany przy współpracy z E-Akademią Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w ramach cyklu Czwartki z prawem – “Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą – wybrane aspekty proceduralne, istotne z punktu widzenia wykonawców robót budowlanych w świetle praktycznych doświadczeń z sali rozpraw”.

Spotkanie, które odbędzie się 25 października w godz. 10.00-12.00 na platformie Teams poprowadzą eksperci  SSW Pragmatic Solutions:  Michał BagłajMateusz Fraszka.

Agenda:

  1. Postępowanie dowodowe przed KIO – omówienie wymagań arbitrów co do sposobu udowodnienia zarzutów stawianych w postępowaniu odwoławczym,
  2. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu zamówieniowym – ocena jego skuteczności dokonywana przez KIO,
  3. Nabywanie potencjału podmiotu trzeciego, w tym własnego podwykonawcy – omówienie najważniejszych wymogów wynikających z orzecznictwa KIO,
  4. Rażąco niska cena – ocena skuteczności udzielanych wyjaśnień dokonywana przez KIO.

Prowadzący zachęcają do bieżącego zadawania pytań dotyczących tematyki spotkania.

Zapraszamy do rejestracji: https://lnkd.in/e973Mw9

Szczegóły i agenda spotkania.

 

25 października 2022, (wtorek) godz. 10:00-12:00Kiedy?
WebinariumGdzie?

Wróć do