Budownictwo

Doradzamy polskim i zagranicznym podmiotom w prowadzonej działalności w branży budownictwa. Nasza praktyka w tym zakresie skupia się na kompleksowym doradztwie związanym z prowadzonym przez klienta procesie inwestycyjnym, począwszy od etapu planowania, poprzez etap realizacji oraz finalizacji przedsięwzięcia.

Nasze doradztwo skierowane jest do klientów działających w różnych sektorach oraz branżach gospodarki. Nasi prawnicy specjalizują się w doradztwie związanym zarówno z budową obiektów wielkokubaturowych, jak również mniejszych obiektów, przygotowanych w systemach built-to-suit oraz built-to-own. Doradzamy klientom realizującym zarówno obiekty komercyjne (biura, retail, magazyny) czy też mieszkaniowe, a także wysoko specjalistyczne inwestycje z takich branży jak energetyka (w tym kontrakty EPC i EPCM), przetwarzanie odpadów (sektor waste to energy), często opartych o ramy kontraktów partnerstwa publiczno-prawnego czy w formule zamówień publicznych.

 

W czym możemy Państwu pomóc?

Nasze doradztwo obejmuje kompleksową obsługę prawną procesu budowlanego klienta na wszystkich jego etapach.

W początkowej fazie, nasi prawnicy są gotowi wesprzeć klienta na etapie planowania inwestycji oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń koniecznych do jej realizacji. Nasze usług w tej fazie obejmują m.in.:

 • analizę prawną wykonalności inwestycji zaplanowanej przez klienta;
 • opracowanie odpowiednich struktur prawno-podatkowych dla realizacji projektu;
 • wsparcie klienta w procesie planistyczno-budowlanym oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji inwestycji, w tym analiza konieczności uzyskania poszczególnych decyzji wymaganych przepisami prawa (w szczególności w zakresie ochrony środowiska);
 • koordynację zespołu projektowego, współpracę z doradcami technicznymi, projektantami, etc.

Oferujemy również wsparcie klienta na etapie realizacji inwestycji, obejmujące m.in.:

 • przygotowanie oraz negocjację odpowiednich umów z uczestnikami procesu budowlanego, takich jak m.in. umowy z generalnym wykonawcą (w szczególności według standardów FIDIC), architektem, project i cost managerem czy też inżynierem nadzoru;
 • negocjowanie pakietów zabezpieczeń związanych z kontraktami budowlanymi;
 • przygotowanie oraz negocjacje umów współpracy pomiędzy stronami kontraktów budowlanych, takich jak Joint-Venture Agreement czy też Development Management Agreement, jeżeli inwestycja realizowana jest w takiej formule;
 • współpracę z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
 • koordynację oraz kontrolę prawną przebiegu procesu inwestycyjnego w zgodzie z zawartymi przez klienta umowami.

Nasi prawnicy wspierają również klienta w procesie finalizacji procesu budowy, poprzez m.in.:

 • kontrolę należytego wykonania obowiązków kontrahentów klienta wynikających z zawartych umów, związanych z realizowaną inwestycją;
 • wsparcie klienta w procesie uzyskania odpowiednich decyzji koniecznych dla finalizacji budowy;
 • kontrolę rozliczenia umów z wykonawcami inwestycji;
 • obsługę prawną wszelkich sporów z wykonawcami inwestycji.

Wybrane projekty

Kompleksowa obsługa procesów inwestycyjno-budowlanych dla firmy MGC Invest związanych z realizacją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - centrów handlowych m.in. w Olsztynie i Kielcach.

Obsługa prawna planowanej inwestycji firmy WUND - wspólnego przedsięwzięcia (JV) dotyczącego strategicznego partnerstwa z Global City Holdings (dawne Cinema City International) w ramach projektu Park of Poland w zakresie budowy oraz późniejszego prowadzenia obiektu w Mszczonowie, wartość inwestycji 400 mln zł.

Obsługa prawna realizacji biogazowni i bioelektrowni, w tym uzyskanie pozwoleń na budowę i decyzji środowiskowych dla firmy Eteron.

Energopomiar – wsparcie w procesie realizacji elektrociepłowni w Stalowej Woli.

Ancona - reprezentowanie klienta w porozumieniu z Miastem Poznań w realizacji inwestycji Brama Zachodnia, w tym kwestie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kompleksowa obsługa prawna procesu deweloperskiego pn. Poznań Brama Teatru – realizacja budynków biurowo – usługowych o GLA ok. 20.000 m2 dla firmy Immobel.

AWBUD - kompleksowa obsługa procesu inwestycyjno-budowlanego elektrociepłowni w Wałczu.

Doradztwo w procesie inwestycyjnym dot. przebudowy składowiska odpadów wytworzonych w Elektrowni Bełchatów.

Warsaw Modlin Airport - przygotowanie projektów kontraktów budowlanych dla portu lotniczego z uwzględnieniem specyfiki branży.

PGNiG - przygotowanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty” S.A. - doradztwo prawne w postępowaniach administracyjnych związanych z organizacją procesu budowlanego. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla EW Tychnowy.

JUVI AG - obsługa procesów inwestycyjnych instalacji OZE w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych.

Bastion Group - Kompleksowa obsługa prawna realizacji procesu deweloperskiego (budynki mieszkalne), doradztwo w zakresie nabycia szeregu lokali oraz przejęcia procesu budowy od inwestora w związku z przyjętą strukturą transakcji.

Windstrom - doradztwo prawne w licznych postępowaniach administracyjnych związanych z organizacją procesu budowlanego.

Max Energo - Doradztwo prawne w licznych postępowaniach administracyjnych związanych z organizacją procesu budowlanego elektrowni wiatrowych.

Skontaktuj się z nami

Maciej Duch

Maciej Duch

Partner

Kontakt

więcej
Michał Bagłaj

Michał Bagłaj

Partner

Kontakt

więcej
dr Hubert Wysoczański

dr Hubert Wysoczański

Partner

Kontakt

więcej