Budownictwo

Doradzamy polskim i zagranicznym podmiotom w prowadzonej działalności w branży budownictwa. Nasza praktyka w tym zakresie skupia się na kompleksowym doradztwie związanym z prowadzonym przez klienta procesie inwestycyjnym, począwszy od etapu planowania, poprzez etap realizacji oraz finalizacji przedsięwzięcia.

Nasze doradztwo skierowane jest do klientów działających w różnych sektorach oraz branżach gospodarki. Nasi prawnicy specjalizują się w doradztwie związanym zarówno z budową obiektów wielkokubaturowych, jak również mniejszych obiektów, przygotowanych w systemach built-to-suit oraz built-to-own. Doradzamy klientom realizującym zarówno obiekty komercyjne (biura, retail, magazyny) czy też mieszkaniowe, a także wysoko specjalistyczne inwestycje z takich branży jak energetyka (w tym kontrakty EPC i EPCM), przetwarzanie odpadów (sektor waste to energy), często opartych o ramy kontraktów partnerstwa publiczno-prawnego czy w formule zamówień publicznych.

 

W czym możemy Państwu pomóc?

Nasze doradztwo obejmuje kompleksową obsługę prawną procesu budowlanego klienta na wszystkich jego etapach.

W początkowej fazie nasi prawnicy są gotowi wesprzeć klienta na etapie planowania inwestycji oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń koniecznych do jej realizacji. Nasze usług w tej fazie obejmują m.in.:

 • analizę prawną wykonalności inwestycji zaplanowanej przez klienta;
 • opracowanie odpowiednich struktur prawno-podatkowych dla realizacji projektu;
 • wsparcie klienta w procesie planistyczno-budowlanym oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji inwestycji, w tym analiza konieczności uzyskania poszczególnych decyzji wymaganych przepisami prawa (w szczególności w zakresie ochrony środowiska);
 • koordynację zespołu projektowego, współpracę z doradcami technicznymi, projektantami, etc.

Oferujemy również wsparcie klienta na etapie realizacji inwestycji, obejmujące m.in.:

 • przygotowanie oraz negocjację odpowiednich umów z uczestnikami procesu budowlanego, takich jak m.in. umowy z generalnym wykonawcą (w szczególności według standardów FIDIC), architektem, project i cost managerem czy też inżynierem nadzoru;
 • negocjowanie pakietów zabezpieczeń związanych z kontraktami budowlanymi;
 • przygotowanie oraz negocjacje umów współpracy pomiędzy stronami kontraktów budowlanych, takich jak Joint-Venture Agreement czy też Development Management Agreement, jeżeli inwestycja realizowana jest w takiej formule;
 • współpracę z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
 • koordynację oraz kontrolę prawną przebiegu procesu inwestycyjnego w zgodzie z zawartymi przez klienta umowami.

Nasi prawnicy wspierają również klienta w procesie finalizacji procesu budowy, poprzez m.in.:

 • kontrolę należytego wykonania obowiązków kontrahentów klienta wynikających z zawartych umów, związanych z realizowaną inwestycją;
 • wsparcie klienta w procesie uzyskania odpowiednich decyzji koniecznych dla finalizacji budowy;
 • kontrolę rozliczenia umów z wykonawcami inwestycji;
 • obsługę prawną wszelkich sporów z wykonawcami inwestycji.

Wybrane projekty

Kompleksowa obsługa procesów inwestycyjno-budowlanych dla firmy MGC Invest związanych z realizacją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - centrów handlowych m.in. w Olsztynie i Kielcach.

Obsługa prawna planowanej inwestycji firmy WUND - wspólnego przedsięwzięcia (JV) dotyczącego strategicznego partnerstwa z Global City Holdings (dawne Cinema City International) w ramach projektu Park of Poland w zakresie budowy oraz późniejszego prowadzenia obiektu w Mszczonowie, wartość inwestycji 400 mln zł.

Obsługa prawna realizacji biogazowni i bioelektrowni, w tym uzyskanie pozwoleń na budowę i decyzji środowiskowych dla firmy Eteron.

Energopomiar – wsparcie w procesie realizacji elektrociepłowni w Stalowej Woli.

Ancona - reprezentowanie klienta w porozumieniu z Miastem Poznań w realizacji inwestycji Brama Zachodnia, w tym kwestie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kompleksowa obsługa prawna procesu deweloperskiego pn. Poznań Brama Teatru – realizacja budynków biurowo – usługowych o GLA ok. 20.000 m2 dla firmy Immobel.

AWBUD - kompleksowa obsługa procesu inwestycyjno-budowlanego elektrociepłowni w Wałczu.

Doradztwo w procesie inwestycyjnym dot. przebudowy składowiska odpadów wytworzonych w Elektrowni Bełchatów.

Warsaw Modlin Airport - przygotowanie projektów kontraktów budowlanych dla portu lotniczego z uwzględnieniem specyfiki branży.

PGNiG - przygotowanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty” S.A. - doradztwo prawne w postępowaniach administracyjnych związanych z organizacją procesu budowlanego. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla EW Tychnowy.

JUVI AG - obsługa procesów inwestycyjnych instalacji OZE w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych.

Bastion Group - kompleksowa obsługa prawna realizacji procesu deweloperskiego (budynki mieszkalne), doradztwo w zakresie nabycia szeregu lokali oraz przejęcia procesu budowy od inwestora w związku z przyjętą strukturą transakcji.

Windstrom - doradztwo prawne w licznych postępowaniach administracyjnych związanych z organizacją procesu budowlanego.

Max Energo - doradztwo prawne w licznych postępowaniach administracyjnych związanych z organizacją procesu budowlanego elektrowni wiatrowych.

Skontaktuj się z nami

Michał Bagłaj

Michał Bagłaj

Partner

Kontakt

więcej
dr Hubert Wysoczański

dr Hubert Wysoczański

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: