Nieruchomości

Branża nieruchomości zmienia się w sposób dynamiczny. Aby skutecznie na nim funkcjonować, przedsiębiorcy muszą podejmować szybkie i przemyślane działania. Jak znaleźć równowagę pomiędzy maksymalnie efektywnym zarządzaniem nieruchomościami a minimalizowaniem ryzyk?

Wszystkie podmioty działające na rynku nieruchomości powinny śledzić nie tylko trendy w tej dynamicznie zmieniającej się branży, ale i otoczenie prawne, w którym funkcjonują. Potrzebują strategicznego podejścia, które pozwoli im wykorzystać wszelkie okazje do maksymalizacji zysku. Muszą jednocześnie wystrzegać się ryzyk, bo te w sektorze nieruchomości mogą wiele kosztować.

Nasz zespół doradza polskim i zagranicznym podmiotom w ich działalności inwestycyjnej w branży nieruchomości.

Znając wyzwania branży wspieramy rozmaite firmy obecne na tym rynku:

inwestorów  |  deweloperówkredytodawcówkredytobiorcówwynajmujących
najemcówwłaścicieli gruntówzainteresowanych nabyciem

 

Nasze doświadczenie i praktyczna wiedza skupiają się na wsparciu związanym
z inwestycjami, transakcjami, doradztwem prawnym i podatkowym
oraz komercjalizacją nieruchomości.

W czym możemy pomóc?

Inwestycje na rynku nieruchomości

Inwestycje na rynku nieruchomości stanowią duże wyzwanie z uwagi na swoją skalę. Z drugiej strony, perspektywa ponadprzeciętnych zysków niezmiennie zachęca inwestorów do aktywnego angażowania się w projekty w tej branży.

Zapewniamy wsparcie podczas trzech etapów cyklu transakcyjnego:

Nasze usługi:

 • Identyfikujemy możliwości inwestycyjne na rynku
 • Doradzamy w zakresie joint venture
 • Strukturyzujemy transakcje (np. share deal vs. asset deal, zorganizowane części przedsiębiorstw, sprzedaż pojedynczych nieruchomości lub całego portfela)
 • Negocjujemy warunki transakcji
 • Koordynujemy due dilligence finansowe i komercyjne aktywów wchodzących w skład transakcji
 • Organizujemy i oceniamy procesy przetargowe
 • Identyfikujemy ryzyka transakcyjne
 • Nasze doradztwo obejmuje inwestycje we wszelkiej klasy aktywa: zarówno nieruchomości komercyjne (handlowe, biurowe, magazynowe), jak i PRS (private rented sector), hotel & leisure czy student housing.

Wsparcie transakcyjne i wyceny nieruchomości

Obecnie inwestorzy i udziałowcy oczekują bardziej transparentnego procesu transakcyjnego w odniesieniu do nieruchomości. Wymagają niezależnego, profesjonalnego i całościowego wsparcia.

Nasze usługi

 • Doradzamy w zakresie obrotu nieruchomościami zlokalizowanymi zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 • Zapewniamy całościowe wsparcie transakcyjne:
  – na etapie przedinwestycyjnym (poprzedzonym odpowiednimi analizami prawnego due diligence, highest best use etc.)
  – przy bezpiecznym zakupie nieruchomości (prawa własności / użytkowania wieczystego)
  – w procesie pozyskiwania finansowania / refinansowania inwestycji
  – w zakresie komercjalizacji i zarządzania projektem
  – przy jego bezpiecznej sprzedaży.

Komercjalizacja i administrowanie nieruchomościami

Zrozumienie wyzwań współczesnego rynku nieruchomości komercyjnych jest kluczowe dla sukcesu podmiotów działających w tej branży.

Bogate doświadczenie naszego zespołu obejmuje negocjowanie i opracowywanie wszystkich form umów najmu powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych, w tym umów typu „triple-net”, „build-to-suit”, „turn-key”, dzierżaw gruntów, umów typu „sale-and-leaseback”, podnajem i innych.

Nasz zespół rozumie priorytety, które przyświecają właścicielom i deweloperom (wzrost dochodów i wartości kapitału). Wiemy także, czym kierują się najemcy przy wyborze optymalnej lokalizacji i warunków najmu.

Finansowanie nieruchomości

Jednym z kluczowych wyzwań dla projektów nieruchomościowych jest pozyskanie finansowania.

Mając doświadczenie w pracy z rozmaitymi podmiotami aktywnymi na rynku nieruchomości jesteśmy w stanie łączyć potrzeby z możliwościami; inwestorów – z deweloperami; oczekiwania zysku – z bezpieczeństwem finansowym.

Wspieramy klientów w identyfikacji wymagań kapitałowych, przygotowujemy innowacyjne strategie finansowe i pomagamy je wdrażać.


Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego na rzecz inwestorów i deweloperów (zarówno rodzimych, jak i zagranicznych) działających na polskim rynku nieruchomości.

Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę doradzamy, w jaki sposób optymalizować wysokość zobowiązań podatkowych, co bezpośrednio przekłada się na efektywność finansową projektów nieruchomościowych. Pomagamy także ograniczać ryzyko podatkowe.

Nasze doświadczenie i wybrane projekty

Kompleksowe doradztwo w procesie sprzedaży parku logistycznegow płn. Polsce (GLA ok. 80.000 m2) – wsparcie sprzedającego w negocjacjach umowy przedwstępnej wraz z dokumentacją zabezpieczeń oraz rozliczeń transakcyjnych, tj. umowa rachunku escrow oraz umowy rozporządzającej.

Wartość transakcji: 180 mln zł

Wsparcie prawne w procesie negocjacji oraz podpisania umowy joint venture dotyczącej budowy projektów BTS na terenie całego kraju.

Wartość programu ok 500 mln PLN

Doradztwo na rzecz funduszu inwestycyjnego w transakcji typu forward purchase dotyczącej nabycia centrum handlowego w południu Polski.

Wartość transakcji ponad 300 mln PLN

Wsparcie prawne w procesie negocjacji oraz podpisania umowy joint venture dotyczącej budowy portfela projektów komercyjnych na terenie całego kraju.

Wartość programu ponad 400 mln PLN

Doradztwo w zakresie budowy portfela akademików w Polsce - Gdańsk, Warszawa, Poznań oraz Kraków.

Wartość transakcji ok 100 mln PLN

Doradztwo w transakcji polegającej na pakietowej sprzedaży trzech centrów handlowych (GLA łącznie to ponad 72.000 m2)

Wartość transakcji: 400 mln zł

Skontaktuj się z nami

Andrzej Włoch

Andrzej Włoch

Partner

Kontakt

Robert Wodzyński

Robert Wodzyński

Partner

Kontakt

więcej
Michał Maślak

Michał Maślak

Senior Managing Associate

Kontakt

więcej
Marta Popis

Marta Popis

Senior Managing Associate

Kontakt

Joanna Berzyńska-Garal

Joanna Berzyńska-Garal

Associate

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: