Najemcy wolą magazyny szyte na miarę

Popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe w 2019 roku nadal utrzymywał się na rekordowo wysokim poziomie – w ciągu ostatnich 12 miesięcy podpisano umowy najmu na ok. 2,6 mln m2. Z analiz SSW wynika, że najemcy coraz częściej poszukują obiektów w formule BTS (Build-To-Suit). Zdaniem ekspertów ten trend świadczy o rosnącej specjalizacji i dojrzałości w branży nieruchomości magazynowo-przemysłowych.

Zwiększone zainteresowanie modelem BTS (czyli obiektem magazynowym projektowanym i budowanym dla dedykowanego odbiorcy) wynika głównie z faktu, że daje on najemcy możliwość dostosowania całego budynku do własnych indywidualnych potrzeb, uwzględniających specyfikę danej działalności. Doskonale obrazuje to także zmiany, które zachodzą w postrzeganiu polskiego otoczenia rynku nieruchomości komercyjnych. Wielu zagranicznych inwestorów z rozmaitych sektorów gospodarki – takich jak motoryzacja, FMCG, elektronika czy branża odzieżowa – decyduje się lokować w naszym kraju huby produkcyjne, typowo logistyczne czy centra badawczo-rozwojowe (R&D).

„Obserwując oczekiwania uczestników rynku widzimy wyraźnie, że czasy, gdy najemcy poszukiwali przede wszystkim uniwersalnych, prostych hal składowo-magazynowych, już minęły. Dzisiejsze „magazyny” to zupełnie inna historia – budowane obiekty muszą odpowiadać na potrzeby wysokiego stopnia specjalizacji, automatyzacji, profilowania potrzeb działalności najemców, elastyczności, a także rozwiązań przyjaznych środowisku” – stwierdza Maciej Duch, partner w zespole nieruchomości w SSW Pragmatic Solutions.

W 2019 roku prawnicy SSW doradzali przy ponad 35 umowach najmu nieruchomości magazynowych o łącznej powierzchni przekraczającej 320 tys. m2. Ich doradztwo obejmowało kompleksową reprezentację wynajmującego w procesach negocjacji umów, wsparcie przy ich zawarciu, a także bieżącą obsługę zawartych już najmów.

Wróć do