Anna specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Doradza w zakresie przedsięwzięć związanych z uzyskiwaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz z wykonywaniem koncesji, w tym z uwzględnieniem aspektów prawa ochrony środowiska, dostępu do informacji geologicznej, użytkowaniem górniczym oraz współpracy z dostawcami usług w sektorze upstream.

Wspiera klientów niemieckojęzycznych przy rozpoczęciu i realizacji inwestycji w Polsce oraz nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi jak i przy konsultacjach z administracją publiczną.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, LLM
 • Prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie

Języki

 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki (Tłumacz języka niemieckiego, Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych w Poznaniu)

Wybrane doświadczenia

 • Bieżące wsparcie w uzyskiwaniu i realizacji koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie metali przez kanadyjską spółkę w Polsce, w tym reprezentacja przed Ministrem Klimatu i Środowiska w postępowaniu o cofnięcie koncesji zakończona pozytywnym wynikiem dla klienta
 • Wsparcie klienta z branży ropa i gaz, lidera na polskim rynku w tematach związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi i opakowaniowymi w tym z podziemnym składowaniem odpadów. Opracowanie koncepcji gospodarowania odpadami w tym zakresie przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych
 • Przygotowanie analizy dla Europejskiego Banku Centralnego w zakresie zgodności polskich przepisów związanych z ochroną środowiska z przepisami prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji OZE
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Przygotowanie i wdrożenie koncepcji dotyczącej likwidacji kopalni cynku i ołowiu, z uwzględnieniem aspektów wodnoprawnych
 • Bieżące doradztwo na rzecz belgijskiego podmiotu w zakresie wprowadzania na terytorium Polski produktów smarowych, gospodarki opakowaniami, rejestracji w BDO i realizacji innych obowiązków dotyczących gospodarki odpadami
 • Przygotowanie i wdrożenie koncepcji przejęcia składowiska odpadów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i formalno-prawnych dotyczących zmiany adresata decyzji administracyjnych, w taki sposób by zapewnić ciągłe i bezpieczne funkcjonowanie składowiska
Artykuły
Konferencja – Strategiczne złoża – strategiczna nowelizacja PGG
Aktualności
Rewolucja plastikowa? Ustawa o Single-Use Plastics (SUP) weszła w życie
Aktualności
SSW na liście Forbes Poland’s Best Law Firms 2023
Aktualności
Utrata statusu odpadu przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw
Aktualności
SSW doradzało przy strategicznej fuzji PGNiG S.A. z PKN ORLEN S.A.
Transakcje
Nasze zespoły wyróżnione przez IFLR1000, Tier 3 w kategorii Project development – Infrastructure and Power
Aktualności
SSW doradzało grupie Kom-Eko przy nabyciu składowiska azbestu
Transakcje
Ciąg dalszy reformy odpadowej
Aktualności
Magazynowanie odpadów – wymagania szczegółowe
Aktualności
Zostaniemy z górą śmieci. Połowa firm z branży planuje zakończyć działalność – artykuł w Prawo.pl
Aktualności
Sektor odpadowy na krawędzi? (raport do pobrania)
Aktualności
Koronawirus a prawo geologiczne i górnicze
Aktualności
Procedura administracyjna w czasach koronawirusa
Aktualności
Odpady | Niekompletny wniosek aktualizacyjny – i co dalej?
Aktualności
JPK i BDO – Kolejna zmiana ustawy o odpadach
Aktualności
Gospodarujesz odpadami lub je wytwarzasz? – wypełnij ankietę!
Aktualności
Wymogami przeciwpożarowymi w branżę odpadową?
Aktualności
Dane o odpadach w wersji online – dopiero od 2021 roku?
Aktualności
Jest zgoda UOKiK. Grupa Thimm nabyła 100% akcji United Packaging S.A. SSW doradcą prawnym
Transakcje
Nowe Rozporządzenie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
Aktualności
Żegnamy RIPOKi – witamy instalacje komunalne. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na ostatniej prostej. Przedsiębiorco, czy wiesz jak się do nich przygotować?
Aktualności
SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie nabycia przez Grupę Thimm 100% akcji United Packaging S.A.
Transakcje
Anna Piotrowska – jedna ze wschodzących gwiazd magazynu “Dziennik Gazeta Prawna”
Aktualności
Wyróżnienia
 • Dziennik Gazeta Prawna - Rising Stars: Prawnicy - liderzy jutra 2013