Dane o odpadach w wersji online – dopiero od 2021 roku?

Od 1 stycznia 2020 r. baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) miała zostać rozbudowana o dwa kolejne moduły. Mają one służyć przedsiębiorcom do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej. Już od dłuższego czasu przedstawiciele biznesu zgłaszali liczne wątpliwości dotyczące konieczności wpisania się do rejestru BDO. Odpowiedzią na te problemy może być przygotowany poselski projekt ustawy zmieniającej datę wejścia w życie pełnej funkcjonalności BDO, który 12 grudnia br. wpłynął do Marszałka Sejmu RP. Nowa proponowana data uruchomienia BDO całkowicie w wersji online to 1 stycznia 2021 r.

Zmiana ta, jeśli wejdzie w życie, będzie mieć duże znaczenie dla przedsiębiorców. Projektodawca wskazuje, że firmy gospodarujące odpadami nie miały wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do wypełnienia obowiązków, które nakłada na nich ustawa. W dodatku ciążyło na nich widmo sankcji grożących za niespełnienie wymogów: od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł. Projektodawca argumentuje, że przedłużenie terminu rozpoczęcia pełnej funkcjonalności BDO rozwiąże wiele problemów interpretacyjnych związanych z funkcjonowaniem bazy. Pozwoli także na prawidłowe wdrożenie projektowanego systemu rejestracji i w konsekwencji ułatwi życie przedsiębiorcom i stosownym organom administracji.

 

Wróć do