Anna Piotrowska

Anna Piotrowska

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka,
Ochrona środowiska

Specjalizacje dodatkowe

Zamówienia publiczne,
German Desk

Wybrane projekty

Doradza międzynarodowej grupie wydobywczej w zakresie koncesji geologicznych, przetargu na użytkowanie górnicze, prawa ochrony środowiska i decyzji środowiskowych.

Prowadzi codzienne doradztwo związane z prawem zamówień publicznych dla międzynarodowego dostawcy usług wiertniczych, a także doradzała międzynarodowemu podmiotowi ubiegającemu się o przygotowanie miasta Kraków do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. 

Doradza w kwestiach środowiskowych firmie zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej.

Nadzorowała i przygotowała projekt dotyczący procesu utraty statusu odpadu wraz z określeniem strategii możliwości wdrożenia projektu w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o odpadach.

Brała udział w pilotażowym programie “Razem o Łupkach” organizowanym przez Lokalny Komitet Dialogu ds. inwestycji w poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków.

Prowadzi szkolenia i prelekcje z zakresu prawa geologicznego i górniczego, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i gospodarki odpadami.

Artykuły