Prawo korporacyjne i transakcje VC

Doradzamy naszym klientom – zarówno pod kątem prawnym jak i biznesowym – na każdym etapie działalności. Bierzemy pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie legislacyjne i rynkowe. Wspieramy klientów w tworzeniu i reorganizacji struktur kapitałowych oraz doradzamy przy planowanym rozwoju biznesu. Opracowujemy i obsługujemy również najkorzystniejsze dla biznesu i udziałowców kompleksowe modele dla istniejących oraz nowych działalności, w tym spółki joint venture – od fazy projektu po obsługę dezinwestycji.

Dzięki współpracy z pozostałymi zespołami SSW Pragmatic Solutions, w tym zwłaszcza SSW Finance oraz SSW Accounting dostarczamy naszym klientom kompletne rozwiązania.

Transakcje VC & new tech

Doradzamy funduszom VC, aniołom biznesu, podmiotom typu family office, ale także samym założycielom startup-ów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, oferując:

 • badanie due diligence dedykowane spółkom we wczesnych fazach rozwoju
 • przygotowanie umowy inwestycyjnej, w tym przy uwzględnieniu specyfiki PFR i NCBiR
 • przygotowanie umowy wspólników oraz tzw. umowy założycieli
 • opracowanie programów motywacyjnych, convertible notes
 • negocjacje
 • crowdfunding

Zajmujemy się także obsługą exitów ze spółek portfelowych funduszy VC, jak również tradycyjnych transakcji dotyczących spółek nowo technologicznych na późniejszych etapach rozwoju.

Transakcje VC & new tech

Fundusze inwestycyjne, ASI i struktury JV „pod projekt”

Doradzamy w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych i alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym:

 • uzyskujemy wpisy do rejestru zarządzających ASI;
 • doradzamy w strukturyzacji funduszu oraz fundrisingu
 • przygotowujemy umowy inwestycyjne
 • przygotowujemy zasady współpracy inwestorów z towarzystwami funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania funduszami;

Pomagamy przeprowadzić tzw. test ASI – oceniamy możliwość uznania struktury inwestycyjnej za ASI/zarządzającego ASI. Doradzamy w zakresie obowiązków regulacyjnych zarządzającego ASI, zarówno wobec KNF jak i inwestorów.

Doradzamy przy tworzeniu i strukturyzacji spółek celowych w formule JV, przy pozyskiwaniu inwestorów oraz przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne, ASI i struktury JV „pod projekt”

Doradztwo korporacyjne (prawo spółek)

Świadczymy usługi doradztwa korporacyjnego na rzecz spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz funduszy. W szczególności:

 • Zakładamy spółki oraz nowe oddziały dla przedsiębiorców zagranicznych;
 • Opracowujemy umowy spółek
 • Doradzamy przy emisjach udziałów oraz umarzaniu udziałów
 • Wdrażamy procesy restrukturyzacyjne obejmujące przekształcenia, podziały, połączenia i likwidacje;
 • Pomagamy Klientom przeprowadzić proces dematerializacji akcji
 • Weryfikujemy struktury kapitałowe w celu ustalenia UBO i zgłaszamy do rejestru UBO.
Doradztwo korporacyjne (prawo spółek)

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Solarz-Włodarska

Katarzyna Solarz-Włodarska

Partner Więcej
Grzegorz Koguciuk

Grzegorz Koguciuk

Senior Associate Więcej
Mateusz Próchnicki

Mateusz Próchnicki

Associate Więcej