Prawo korporacyjne

Aby przedsiębiorstwo mogło efektywnie funkcjonować niezbędne jest opracowanie odpowiednich strategii biznesowych, a także odpowiednie rozwiązywanie bieżących wyzwań.

Niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa handlowego jest ryzykowne i może generować dla przedsiębiorstw różnego rodzaju ryzyka. Doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala na minimalizację ryzyk i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe dla przedsiębiorcy, na każdym etapie jego działalności, kluczowe jest odpowiednie doradztwo zarówno prawne, jak i biznesowe.

Dzięki współpracy z pozostałymi zespołami SSW Pragmatic Solutions, w tym zwłaszcza SSW Finance oraz SSW Accouting dostarczamy naszym klientom kompletne rozwiązania, które w pełni odpowiadają na  indywidualne potrzeby każdego przedsiębiorcy.

W czym możemy pomóc?

W ramach praktyki prawa korporacyjnego zapewniamy naszym klientom wsparcie
m.in. w poniższym zakresie:

Zakładamy spółki, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;

Doradzamy w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych i alternatywnych spółek inwestycyjnych (w tym uzyskujemy wpisy do rejestru zarządzających ASI) oraz zasad współpracy inwestorów z towarzystwami funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania funduszami;

Oceniamy posiadanie statusu ASI/ zarządzającego ASI;

Obsługujemy na bieżąco korporacyjne spółki, oddziały, fundusze inwestycyjne zamknięte i alternatywne spółki inwestycyjne;

Przygotowujemy kontrakty handlowe;

Opracowujemy koncepcje restrukturyzacji spółek, oddziałów, funduszy inwestycyjnych zamkniętych i alternatywnych spółek inwestycyjnych, obejmujących m.in. aspekty podatkowe, pracownicze i regulacyjne oraz wdrażamy procesy restrukturyzacyjne obejmujące przekształcenia, podziały, połączenia i likwidacje;

Doradzamy w trakcie emisji obligacji korporacyjnych;

Opracowujemy i wdrażamy programów motywacyjnych;

Przygotowujemy kontrakty menedżerskie.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Solarz

Katarzyna Solarz

Partner Więcej
Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Partner Więcej