Infrastruktura

Doradzamy w kwestiach kluczowych dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, od zamawiających i wykonawców, inżynierów kontraktu, architektów, projektantów, podwykonawców, po doradców technicznych i biznesowych. Znamy proces inwestycyjny zarówno od strony prawa, jak i praktyki inżynierskiej i budowlanej, co pozwala nam skutecznie zarządzać ryzykami kontraktowymi oraz relacjami z innymi podmiotami przy realizacji skomplikowanych i wysokonakładowych inwestycji infrastrukturalnych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie zarówno na etapie sporządzania i negocjacji kontraktów budowlanych, realizacji projektów infrastrukturalnych, jak i na etapie przedprocesowym oraz przy rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych.

Doradzamy i reprezentujemy przedsiębiorców na każdym etapie planowania, realizacji i eksploatacji projektu. Współpracujemy z wszystkimi uczestnikami zaangażowanymi w proces inwestycyjno-budowlany, w tym z inwestorami, deweloperami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, projektantami, inżynierami kontraktu, dostawcami i usługodawcami, oraz innymi podmiotami.

 

W czym możemy pomóc?

Kontrakty budowlane

 • opracowanie umów stosowanych w budownictwie m.in. kontrakty typu Wybuduj, Projektuj i wybuduj, EPC, EPCM, kontrakty oparte na warunkach kontraktowych FIDIC, umowy konsorcjalne, umowy o prace architektoniczne i projektowe, umowy podwykonawcze, opracowanie pełnej dokumentacji kontraktowej;
 • weryfikację i rewizję postanowień umów;
 • reprezentację w negocjacjach umów stosowanych w procesie inwestycyjnym;
 • opracowanie warunków przetargu i wsparcie przy sporządzaniu lub weryfikacji ofert składanych w przetargach;
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniach o udzielenie zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • opracowanie umów dotyczących finansowania, umów kredytowych, umów poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń;
 • ocenę form organizacyjnych podmiotów celowych na potrzeby realizacji przedsięwzięcia.
Kontrakty budowlane

Proces inwestycyjny

 • doradztwo i reprezentację we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym i zagospodarowaniem przestrzennym;
 • uzyskanie zgody na lokalizację inwestycji (decyzja WZ, MPZP);
 • doradztwo przy procesach środowiskowych, w tym przy ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskiwaniu decyzji środowiskowych;
 • kompleksowe wsparcie przy uzyskiwaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, na użytkowanie i innych;
 • ocenę warunków i ograniczeń zawartych w otrzymanych decyzjach administracyjnych;
 • ocenę przestrzegania przepisów prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, i innych przepisów regulujących proces inwestycyjny.
Proces inwestycyjny

Bieżące doradztwo

 • określenie ryzyk prawnych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym i sposobów zapobiegania im;
 • doradztwo i reprezentację strony w kontaktach z drugą stroną lub z inżynierem kontraktu;
 • prowadzenie formalnej korespondencji kontraktowej;
 • doradztwo w zakresie zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, wynikających m.in. z upadłości członka konsorcjum;
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych i analiz.
Bieżące doradztwo

Roszczenia i spory

 • wsparcie przy opracowaniu i przedstawianiu roszczeń wynikających z realizacji umowy (w tym roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie robót lub osiągnięcie tzw. kamienia milowego, związanych z rozliczaniem kosztów przyspieszenia lub przedłużenia robót, związanych z rozliczaniem robót dodatkowych oraz robót zamiennych, związanych ze zmianami cen oraz kosztów produkcji w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, naliczaniem, miarkowaniem i rozliczaniem kar umownych);
 • doradztwo i reprezentację na etapie przedsądowych metod rozstrzygania sporu;
 • doradztwo i reprezentację przed komisją rozjemstwa w sporach;
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w tym międzynarodowych.
Roszczenia i spory

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów, negocjowaniu umów oraz rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych w zakresie budownictwa w zamówieniach publicznych i w obrocie prywatnym. Reprezentowaliśmy inwestorów i wykonawców licznych projektów infrastrukturalnych, m.in. autostrad, dróg ekspresowych, elektrowni, elektrociepłowni, sieci energetycznych i ciepłowniczych, farm wiatrowych, kopalni, kompleksów biurowych, lotnisk, galerii handlowych, stadionów i nieruchomości deweloperskich.

Wybrane projekty

Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego przy zawarciu 10-letniej, wielomilionowej umowy o prace architektoniczne i projektowe z jedną z największyach belgijskich spółek budowlanych, dla kompleksu inwestycyjnego w Nowym Centrum Łodzi – łącznie 9 budynków o powierzchni użytkowej 100.000 m2 – wartość całego projektu ok. 2 miliardy PLN.

Kompleksowe doradztwo prawne i kontraktowe przy realizacji jednej z największych elektrociepłowni w Polsce - wartość projektu 1,4 miliarda PLN.

Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu energetycznego przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, w tym kompleksowych umów o roboty budowlane, na potrzeby realizacji projektów energetycznych i ciepłowniczych, realizowanych w ramach zamówień publicznych albo z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich.

Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego w negocjacjach z austriackim koncernem budowlanym, dotyczących umowy Zaprojektuj i wybuduj dot. budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego w negocjacjach kilkumilionowej umowy o prace projektowe z największym polskim deweloperem, dotyczącej budowy kompleksu mieszkalnousługowego wraz z infrastrukturą parkingową w Warszawie.

Kompleksowe doradztwo i opracowanie szeregu kontraktów budowlanych i o usługi zarządzania budową w związku z inwestycją farmy wiatrowej o mocy 42 MW, wartość projektu 200 milionów PLN.

Doradztwo i reprezentacja największej polskiej grupy górniczo-energetycznej w kilkunastomilionowym sporze sądowym przeciwko ubezpieczycielowi w związku z awariami sprzętu w otworach wiertniczych.

Reprezentacja globalnej spółki budowlanej na etapie przedprocesowym i w postępowaniu arbitrażowym w sporze przeciwko konsorcjantowi, dotyczącym realizacji zamówienia publicznego na wykonanie drogi ekspresowej w Polsce – wartość kontraktu ponad 294 mln PLN.

Skontaktuj się z nami

dr Hubert Wysoczański

dr Hubert Wysoczański

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: