Katarzyna Cybulska dołącza do praktyki Infrastruktury SSW

Do SSW Pragmatic Solutions, do zespołu Infrastruktury na stanowisko Counsel, dołączyła Katarzyna Cybulska, radca prawny.

Mec. Katarzyna Cybulska jest ekspertem z zakresu prawa transportu kolejowego i ma bogate doświadczenie w tym sektorze. Specjalizuje się także w doradztwie związanym z przygotowaniem i realizacją oraz rozstrzyganiem sporów dotyczących projektów infrastrukturalnych, w tym inwestycji typu greenfield.

Doradza podmiotom z branży kolejowej, w szczególności w kwestiach dotyczących regulacji prawa unijnego oraz procesów inwestycyjnych w sektorze transportu kolejowego. Jako ekspert krajowy brała udział w pracach grupy roboczej Komisji Europejskiej w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE).

Obsługiwała strategiczne i unikatowe projekty infrastrukturalne oraz energetyczne. Wśród nich można wyróżnić doradztwo na rzecz polskiego operatora sieci przesyłowych przy transgranicznym projekcie budowy podmorskiego połączenia elektroenergetycznego, mającego na celu synchronizację państw bałtyckich oraz wsparcie przewoźnika kolejowego w projekcie przygotowania formalno-organizacyjnego do komercyjnej eksploatacji pociągów dużych prędkości.

Katarzyna posiada ponadto bogate doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki w skomplikowanych postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Prowadzi spory związane m.in. z dochodzeniem należności powstałych w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych (w tym na tle wykonania kontraktów budowlanych opartych o wzorzec FIDIC).

Przed dołączeniem do SSW Pragmatic Solutions, Katarzyna Cybulska współpracowała z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi oraz z Urzędem Transportu Kolejowego – Departamentem Regulacji Rynku Kolejowego.

„Sektor kolejowy w Polsce jest kluczowy z punktu widzenia europejskiej sieci transportu i ma ogromny potencjał rozwoju. Katarzyna ma w tym obszarze imponujące doświadczenie praktyczne i wiedzę, podobnie jak w innych branżach związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych. Jej obecność w naszym zespole pozwoli SSW na rozszerzenie oferty oraz na dalsze świadczenie najwyższej jakości usług dla klientów w dotychczasowych i nowych obszarach.” – stwierdził dr Hubert Wysoczański, partner w SSW Pragmatic Solutions, kierujący praktyką Infrastruktury.

Wróć do