Event

Konrad Lach prelegentem podczas szkolenia dotyczącego Prawa budowlanego oraz reformy systemu planowania przestrzennego

Trwają zaawansowane dyskusje oraz prace legislacyjne w związku z regulacjami systemu zagospodarowania przestrzennego. W imieniu organizatora, portalu „Dla energetyki”, zapraszamy na szkolenie pt. Reforma w systemie planowania przestrzennego oraz Prawo budowlane w elektroenergetyce, ciepłownictwie oraz branży gazowej.

Jednym z prelegentów podczas spotkania będzie Konrad Lach, Associate w SSW w zespole Infrastruktury, który specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, cywilnego oraz gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące kwestie:

 • Plan ogólny oraz gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej
 • Inwestycje niezgodne z planem miejscowym oraz zmiany zagospodarowania terenu
 • Ułatwienia przy uzyskiwaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
 • Zmiany zasad wydawania warunków zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury wytwórczej i przesyłowej
 • Wpływ zmian na planowanie i realizację inwestycji wytwórczych i sieciowych
 • Inne ustawy (w tym ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych czy ustawa o gospodarce nieruchomościami)
 • Pozwolenie na budowę
 • Zmiany definicji w prawie budowlanym
 • Istotne akty prawne
 • Budowa przyłączy
 • Projektowane zmiany Prawa budowlanego

Szkolenie odbędzie się w formule online 19 lipca 2023 roku w godzinach 9:00–16:00.

Link do rejestracji oraz pełnego programu: planbud – Dla Energetyki

Wróć do