Jakub specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie konsumenckim oraz prawie umów handlowych. Ma ponad 19-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw ze wszystkich branż.

W ramach praktyki prawa konkurencji Jakub reprezentuje klientów przed organami ochrony konkurencji w sprawach koncentracji przedsiębiorców. Opracowuje i wdraża programy zgodności z prawem ochrony konkurencji, w tym przeprowadza badania due diligence działalności przedsiębiorców, ich związków i organizacji branżowych oraz prowadzi szkolenia. Doradza klientom w zakresie optymalnych środków zaradczych w przypadku naruszenia prawa.

Wspiera klientów na każdym etapie umowy oraz na każdym szczeblu obrotu. Przygotowuje modelowe, jak i „szyte na miarę” umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń (sankcje, pandemie).

W zakresie prawa ochrony konsumentów kompleksowo ocenia legalność rozwiązań biznesowych klientów. Przygotowuje lub opiniuje wzorce umów lub regulaminów oraz komunikację z konsumentem. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed właściwymi organami oraz sądami w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania niedozwolonych (abuzywnych) postanowień umownych.

Kompleksowo doradza klientom z sektora e-commerce.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Członkostwo

  • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wybrane doświadczenia

  • Opracowanie i implementacja kompleksowego systemu zapewnienia zgodności z prawem konkurencji dla wiodącej, międzynarodowej grupy kapitałowej z branży energetycznej
  • Reprezentowanie największych światowych grup kapitałowych z branży energetycznej w ramach kilkunastu postępowań koncentracyjnych o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych)
  • Bieżące, ponad 16-letnie doradztwo z zakresu prawa umów dla wiodącej, międzynarodowej grupy energetycznej, w tym przygotowanie, weryfikacja, adaptacja i negocjacje umów handlowych oraz umów zakupu usług lub towarów, jak również zabezpieczeń wierzytelności
  • Przygotowanie regulaminu akcji promocyjnej i karty lojalnościowej dla wiodącej sieci sklepów sprzedaży detalicznej
Powiązane aktualności
Prezes UOKiK bada wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec producentów rolno-spożywczych przez duże sieci handlowe
Aktualności
Prezes UOKiK przygląda się klauzulom waloryzacyjnym w umowach z konsumentami
Aktualności
Kara dla Amazon za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przy sprzedaży online
Aktualności
Zmiany dotyczące umów dystrybucji – nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących porozumień wertykalnych
Aktualności
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Aktualności
Od nowego roku ważne zmiany dla sprzedawców
Aktualności
Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących porozumień wertykalnych (VBER)
Aktualności
SSW doradzało Meide Group w transakcji nabycia Odlewni Zawiercie
Transakcje
SSW doradzało Aion Bank przy wejściu na polski rynek
Aktualności
SSW doradzała Grupie PKN Orlen Group przy nabyciu trzech lądowych farm wiatrowych
Transakcje
Najnowsze decyzje i kary Prezesa UOKiK w sprawie kontroli koncentracji
Aktualności
Prezes UOKiK przygląda się rynkowi reklamy zewnętrznej w Warszawie
Aktualności
Prezes UOKiK wszczyna postępowania w sprawie zatorów płatniczych
Aktualności
Ochrona konsumentów w dobie pandemii
Aktualności
Umowy handlowe w cieniu koronawirusa
Aktualności
Koronawirusowe bolączki biznesu
Aktualności
Masterchem dołącza do Grupy Logoplaste | SSW doradcą prawnym
Aktualności
Koronawirus a problemy w łańcuchu dostaw
Aktualności
Zmiany w e-commerce i nie tylko – rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi
Aktualności
Zgoda UOKiK na nabycie 100% akcji Kospel S.A. | SSW doradcą prawnym
Aktualności
Awans partnerski w SSW – Jakub Jędrzejewski
Aktualności
Ustawowe odblokowanie zatorów – zmiany w regulacjach dotyczących płatności w transakcjach handlowych
Aktualności
SSW doradcą prawnym w miliardowej transakcji sprzedaży 100% akcji Impexmetal S.A.
Transakcje
Jest zgoda UOKiK. Grupa Thimm nabyła 100% akcji United Packaging S.A. SSW doradcą prawnym
Transakcje
Eksperci SSW doradzają przy transakcji nabycia portfela nieruchomości Tesco
Transakcje
SSW doradzało Skanska przy transakcji sprzedaży aktywów Wytwórni Konstrukcji Stalowych oraz oddziału w Kolonii
Transakcje