Koronawirusowe bolączki biznesu

Przedsiębiorstwa już zaczynają odczuwać negatywne skutki koronawirusa. Szczególnie narażone są te firmy, które funkcjonują w oparciu o globalny łańcuch dostaw. Wpływ koronawirusa na gospodarki światowe dokładnie odzwierciedlają niespotykane spadki na światowych giełdach.

Czy działalność Twojej firmy jest utrudniona lub niemożliwa na skutek epidemii?

 • Czy obawiasz się odpowiedzialności odszkodowawczej lub zerwania obowiązujących umów przez kontrahentów?
 • Czy szukasz możliwości przedterminowego zakończenia obowiązujących kontraktów?
 • Czy potrzebujesz rozwiązań prawnych, które pozwolą na uniknięcie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji na przyszłość?

Jeśli na co najmniej jedno z powyższych pytań Twoja odpowiedź brzmi „tak”, to zapraszamy do kontaktu:

 • zweryfikujemy Twoje umowy, regulaminy, wzorce umów pod kątem zawartych w nich klauzul dotyczących wystąpienia siły wyższej, tzw. klauzul przydziałowych czy klauzul typu hardship,
 • ocenimy, na ile istniejące klauzule w sposób wystarczająco zabezpieczają Twoje interesy,
 • zaproponujemy odpowiednie metody ograniczenia ryzyk finansowych, ewentualnego skrócenia okresu obowiązywania umów oraz komunikację z kontrahentami i klientami.

Jeśli w Twojej firmie pojawiły się trudności finansowe lub inne zaburzenia działalności operacyjnej i obawiasz się, że firmie grozi niewypłacalność, to należy podjąć niezwłoczne działania restrukturyzacyjne.

Jak możemy pomóc?

 • dokonamy analizy Twojej sytuacji finansowej,
 • zaproponujemy optymalne rozwiązania prawne jako podstawę do działań restrukturyzacyjnych, które pozwolą:
  • uniknąć konieczności bieżącej spłaty zobowiązań,
  • wzmocnić Twoją pozycję w negocjacjach z głównymi wierzycielami, w tym z bankami,
  • uniemożliwić rozwiązanie umów kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • elastycznie modyfikować poziom zatrudnienia stosownie do realiów rynkowych,
  • rozwiązać umowy, których dalsza realizacja jest niemożliwa lub nierentowna.

Jeśli jesteś stroną postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych, regulacyjnych lub przed innymi organami, oferujemy wsparcie w ich prowadzeniu, zawieszeniu lub innych odpowiednich działaniach uchylających wszelkie ryzyka w związku z nadzwyczajnymi okoliczności wywołanymi epidemią koronawirusa.

Dzięki partnerom z uprawnieniami zagranicznymi, zapewnimy także lokalnie doradztwo w zakresie umów pod prawem angielskim i niemieckim.

Wróć do