Awans partnerski w SSW – Jakub Jędrzejewski

Rok 2019 zamknął się rekordową liczbą aż ośmiu osób, które dołączyły do grona partnerów SSW Pragmatic Solutions. A tymczasem już w styczniu firma dokonała kolejnej nominacji partnerskiej: nowym partnerem SSW został Jakub Jędrzejewski, kierujący praktykami prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów.

Jakub Jędrzejewski, radca prawny, specjalizuje się w prawie konkurencji. Reprezentuje klientów przed organami ochrony konkurencji w zakresie koncentracji przedsiębiorców. Jego projekty mają wymiar zarówno lokalny, jak i międzynarodowy lub – w przypadku wielu klientów – eksterytorialny. Opracowuje i wdraża programy zgodności z regulacjami antykoncentracyjnymi (antitrust compliance), obejmujące m.in. badania due dilligence aktywności przedsiębiorców, ich stowarzyszeń oraz organizacji branżowych, struktur dystrybucyjnych i polityk rabatowo-cenowych. Opiniuje ewentualne naruszenia prawa konkurencji oraz doradza klientom w stosowaniu optymalnych środków zaradczych. Jakub specjalizuje się również w doradztwie z zakresu prawa ochrony konsumentów i prawa umów handlowych.
Jakub posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz krajowych przedsiębiorców i międzynarodowych grup kapitałowych. Z SSW jest związany od przeszło 10 lat.
Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Barbara Lenarcik, dyrektor ds. marketingu i rozwoju biznesu w SSW, stwierdza:
„W świetle coraz bardziej restrykcyjnych regulacji i nasilonych kontroli spełnienie wymogów antymonopolowych jest jednym z kluczowych elementów szeroko pojętego zarządzania ryzykiem. Jakub – nasz nowy partner – już od ponad 10 lat z sukcesem rozwija w SSW praktykę ochrony konkurencji i przez ten czas prowadził wiele projektów również w skali międzynarodowej. ”

Wróć do