Mateusz Fraszka, LLM

Mateusz Fraszka, LLM

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Infrastruktura,
Zamówienia publiczne

Specjalizacje dodatkowe

Postępowania sądowe,
Arbitraż gospodarczy

Wybrane projekty

Członek zespołu reprezentującego podmiot zależny międzynarodowego koncernu budowlanego w sporze arbitrażowym prowadzonym w języku angielskim na zasadach Regulaminu Arbitrażowego ICC dotyczącym budowy kluczowej elektrowni gazowej w Polsce. Projekt realizowany w formule EPC, a całkowita wartość kontraktu wyniosła ok. 1,4 mld zł.

Członek zespołu reprezentującego międzynarodowe konsorcjum budowlane w postępowaniu prowadzonym w języku angielskim na zasadach Regulaminu Arbitrażowego ICC przeciwko zamawiającemu i dotyczącym budowy pierwszego polskiego terminala gazu skroplonego LNG. Wartość przedmiotu sporu ok. 200 mln zł.

Członek zespołu reprezentującego zagranicznego dewelopera w prowadzonym w języku angielskim postępowaniu na zasadach Regulaminu Arbitrażowego SCC, wniesionym na gruncie bilateralnej umowy o ochronie inwestycji (BIT) w związku z inwestycją prowadzoną w zabytkowej części Warszawy.

Członek zespołu doradzającego krajowemu liderowi na rynku obiektów i instalacji dla energetyki w przedmiocie rozbudowy zespołu elektrocieplnego o nowoczesne instalacje ochrony środowiska odsiarczania i odazotowania spalin na podstawie kontraktu typu EPC. Wartość kontraktu ok. 200 mln zł.

Członek zespołu doradzającego światowemu liderowi w branży energetycznej i infrastrukturalnej w negocjacjach z zamawiającym dotyczących skomplikowanego sporu powstałego przy budowie instalacji oczyszczania środowiska w elektrociepłowni zlokalizowanej na Górnym Śląsku. Kontrakt typu EPC o wartości ok. 140 mln zł

Członek zespołu reprezentującego polskiego lidera z branży transportu publicznego w sporze arbitrażowym toczącym się przeciwko samorządowej jednostce organizacyjnej na podstawie Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan i dotyczącym naliczonych kar umownych oraz zdarzeń typu force majeure.

Członek zespołu reprezentującego polsko-hiszpańskie konsorcjum z branży kolejowej  w sporze budowlanym dotyczącym przebudowy linii kolejowej i żądań wykonawcy w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie projektu oraz zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Kontrakt oparty na wzorcu FIDIC.

Członek zespołu reprezentującego spółkę celową światowego lidera na rynku bankowości inwestycyjnej w sporze przeciwko lokalnemu deweloperowi na etapie egzekucyjnym międzynarodowego wyroku arbitrażowego wydanego przez Trybunał w Londynie.

Artykuły