Jakub Jędrzejewski

Jakub Jędrzejewski

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Prawo konkurencji

Wybrane projekty

Największe światowe grupy kapitałowe operujące w branży energetycznej: doradztwo i reprezentowanie klientów w ramach licznych postępowań koncentracyjnych o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych), związanych z utworzeniem joint ventures.

Wiodący globalny podmiot z branży energetycznej: opracowanie i implementacja kompleksowego systemu zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (antitrust compliance program), w tym: projektowanie i opiniowanie systemów i struktur dystrybucyjnych oraz sprzedaży bezpośredniej (w tym umów, komunikacji z klientami), projektowanie i opiniowanie programów lojalnościowych, polityk cenowych, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego), opracowywanie lub opiniowanie wytycznych dotyczących prowadzenia biznesu w relacjach z konkurentami, przegląd działalności i dokumentacji korporacyjnej organizacji branżowych lub stowarzyszeń z udziałem klienta.

Doradztwo w zakresie koncentracji znaczących krajowych podmiotów z branży Transport – Spedycja – Logistyka (TSL), produkcji i dystrybucji leków i suplementów diety oraz budowlano-instalacyjnej, drzewnej, meblarskiej, przy sprzedaży centrum handlowego czwartej generacji w centrum Poznania.

Współtworzenie i weryfikacja struktur sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji dla międzynarodowych grup kapitałowych działających w Polsce.

Opiniowanie rozwiązania polegającego na stosowaniu dynamicznych cenników usług klienta  –  wiodącego podmiotu z branży classifieds  – pod kątem zgodności  z prawem konkurencji.

Doradztwo na rzecz podmiotu z branży sprzedaży systemów fotowoltaicznych o globalnie rozpoznawalnej marce w zakresie zgodności obecnego i planowanego modelu biznesowego z prawem konkurencji.

Wiodące podmioty z branży spirytusowej i odpadowej: doradztwo związane z zapewnieniem zgodności operacji oraz umów dystrybucji i sprzedaży z prawem konkurencji.

Wiodący, globalny podmiotu z branży akcesoriów meblowych: Zaprojektowanie lub opiniowanie struktur dystrybucyjnych, w tym umów, komunikacji z klientami, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego.

Artykuły