Jakub Jędrzejewski

Jakub Jędrzejewski

Counsel


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji

Jakub Jędrzejewski, radca prawny, specjalizuje się w prawie konkurencji. Reprezentuje klientów przed organami ochrony konkurencji w zakresie koncentracji przedsiębiorców o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych). Opracowuje i wdraża programy antitrust compliance, w tym dokonując due dilligence aktywności przedsiębiorców, ich stowarzyszeń oraz organizacji branżowych, struktur dystrybucyjnych oraz polityk rabatowo-cenowych. Opiniuje ewentualne naruszenia prawa konkurencji oraz doradza Klientom w stosowaniu optymalnych środków zaradczych. Dodatkowo, Jakub specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa ochrony konsumentów oraz prawa umów handlowych.

Jakub posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz krajowych przedsiębiorców i międzynarodowych grup kapitałowych.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

 

Wybrane projekty

Największe światowe grupy kapitałowe operujące w branży energetycznej: doradztwo i reprezentowanie Klientów w ramach licznych postępowań koncentracyjnych o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych), związanych z utworzeniem joint ventures

Wiodący globalny podmiot z branży energetycznej: opracowanie i implementacja kompleksowego systemu zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (antitrust compliance program), w tym: projektowanie i opiniowanie systemów i struktur dystrybucyjnych oraz sprzedaży bezpośredniej (w tym umów, komunikacji z klientami), projektowanie i opiniowanie programów lojalnościowych, polityk cenowych, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego), opracowywanie lub opiniowanie wytycznych dotyczących prowadzenia biznesu w relacjach z konkurentami, przegląd działalności i dokumentacji korporacyjnej organizacji branżowych lub stowarzyszeń z udziałem Klienta

Doradztwo w zakresie koncentracji znaczących krajowych podmiotów z branży Transport – Spedycja – Logistyka (TSL), produkcji i dystrybucji leków i suplementów diety oraz budowlano-instalacyjnej, drzewnej, meblarskiej, przy sprzedaży centrum handlowego czwartej generacji w centrum Poznania

Współtworzenie i weryfikacja struktur sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji dla międzynarodowych grup kapitałowych działających w Polsce

Opiniowanie możliwości naruszenia prawa konkurencji przez rejestratora krajowych domen internetowych wszystkich poziomów, w porozumieniach z podmiotami pośredniczącymi w rejestracji tych domen, jak również