Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych coraz bliżej

W czerwcu 2022 roku przedstawiono długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ma on wdrożyć unijną dyrektywę 2019/790 w kwestii prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) oraz może wnosić szerokie konsekwencje dla branży gier wideo.  

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Jakuba Kubalskiego oraz Karoliny Pikuły. Nasi eksperci poruszają w nim kwestie obowiązku przejrzystości, problemu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, odpowiedzialności dostawcy usług i treści online oraz potrzeby opracowania wewnętrznej polityki IP. 

Zgodnie z projektowanym art. 47, twórca będzie miał prawo do regularnego otrzymywania od nabywcy jego autorskich praw majątkowych, licencjobiorcy lub ich następców prawnych informacji o przychodach (bezpośrednich i pośrednich) z korzystania z utworu, a także o wynagrodzeniu należnym za to korzystanie. Taka informacja powinna być przekazywana twórcy z regularnością adekwatną do sposobu korzystania z utworu, nie rzadziej niż raz do roku.

Zapraszamy do lektury pełnego artykułu. 

Wróć do