Event

Eliminacja ryzyk w kontraktach IT

8 czerwca odbędzie się całodniowe szkolenie „Eliminacja ryzyk w kontraktach IT” organizowane przez MMC Polska.

Będą poruszane następujące tematy:

 • Umowa IT – istotne postanowienia: zawarcie i rozwiązanie umowy IT
  • O czym pamiętać na wstępie, przed rozpoczęciem prac nad umową?
  • Umowa o dzieło czy świadczenie usług?
  • Wykonawca i zamawiający – jakie są kluczowe elementy dla stron kontraktu IT
  • Przedmiot umowy: zasady współpracy, własność intelektualna, odbiory i wynagrodzenie
  • System oddawany w częściach i bez z góry określonego wynagrodzenia – jak opisać zagadnienia serwisowe?
  • Umowne modele rozliczeń
  • Change request
  • Umowa serwisowa
  • Exit plan. Bezpieczne i bez szwanku wyjście z umowy: odpowiedzialność, rękojmia/gwarancja
  • Skutki i konsekwencje odstąpienia od umowy
 • Spory na gruncie kontraktów IT
  • Najczęstsze przyczyny sporów w umowach wdrożeniowych (zwłoka Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia)
  • Błędne określenie zakresu wdrożenia, jak go uniknąć?
  • Współdziałanie zamawiającego, jak powinien być określony jego zakres?
  • Strategie w sporach – zmierzające do  wykonania umowy oraz zmierzające do rozwiązania umowy. Spór sądowy czy polubowne rozstrzygnięcie?
  • Rekomendacje – jak zminimalizować ryzyko powstania sporu między zamawiającym i wykonawcą
  • Terminy i kary umowne

Link do szkolenia: TUTAJ

Wróć do