Terminy dotyczące cen transferowych zostaną wydłużone

Dobra wiadomość czeka podatników sporządzających dokumentacje cen transferowych. Z powodu COVID-19, analogicznie jak w poprzednim roku, przesunięte zostaną terminy na wypełnienie obowiązków raportowo-dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych za 2020 r.

Wydłużenie terminów dot. oświadczenia local file i informacji TPR-C

Wydłużenie terminów będzie dotyczyć:

  • informacji o cenach transferowych (TPR-C),
  • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Terminy zostaną wydłużone:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wydłużenie terminów dot. master file

W przypadku podatników podlegających obowiązkowi przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych, termin na jej dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych również zostanie wydłużony do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynie termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Etap prac legislacyjnych

25 lutego 2021 r. taka poprawka poselska została przyjęta przez Sejm. Przepisy w tym zakresie znajdują się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 931-A).

Projekt ustawy nie jest ostateczny, bo będą trwały jeszcze prace w Senacie, natomiast wszystko wskazuje na to, że zmiana ta wejdzie w życie (następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw).

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do