Zmiana terminu składania informacji o cenach transferowych

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, które ma przedłużyć termin na złożenie corocznych informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C, TPR-P, dalej łącznie TPR) o trzy miesiące, tj. do 29 lutego 2024 r. w przypadku większości podatników. Czyli dla podmiotów, których pierwotny termin na złożenie informacji mija w okresie 1 grudnia 2023 r.– 31 marca 2024 r. przedłużenie wynosi 3 miesiące licząc od pierwotnego terminu złożenia TPR.

Przypominamy, że obecnie formularz TPR będzie po raz pierwszy składany nie za pomocą interaktywnego PDF, a narzędzia online dostępnego na portalu Ministerstwa Finansów.

Narzędzie zostało udostępnione 30 października 2023 r. Jak w uzasadnieniu do rozporządzania zauważa samo Ministerstwo Finansów, przy zachowaniu pierwotnego terminu składania informacji TPR, który dla większości podatników wypadał 30 listopada, podatnicy nie mieliby odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nowym sposobem wypełniania i wysyłania TPR.

Jednocześnie nadal nie wiadomo kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje informator do TPR składanych za 2022 r. W praktyce informator doprecyzowuje pewne obszary dotyczące wypełniania TPR. Zasadne jest więc, aby wstrzymać się z wysyłaniem TPR za 2022 r. do czasu publikacji najnowszego informatora.

Wróć do