dr Hubert Wysoczański

dr Hubert Wysoczański

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Infrastruktura

Wybrane projekty

Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego przy zawarciu 10-letniej, wielomilionowej umowy o prace architektoniczne i projektowe z jedną z największych belgijskich spółek budowlanych, dla kompleksu inwestycyjnego w Nowym Centrum Łodzi – łącznie 9 budynków o powierzchni użytkowej 100.000 m2 – wartość całego projektu ok. 2 miliardy PLN.

Kompleksowe doradztwo prawne i kontraktowe przy realizacji jednej z największych elektrociepłowni w Polsce – wartość projektu 1,4 miliarda PLN.

Kompleksowe doradztwo, opracowanie szeregu kontraktów (TSA, O&M, BoP, CPMA, PDA) i udział w negocjacjach w związku z inwestycją farmy wiatrowej o wartości około 200 milionów PLN.

Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu energetycznego przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, w tym kompleksowych umów o roboty budowlane, na potrzeby realizacji projektów energetycznych i ciepłowniczych, realizowanych w ramach zamówień publicznych albo z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich.

Doradztwo na rzecz największej polskiej grupy górniczo-energetycznej w kilkunastomilionowym sporze sądowym przeciwko ubezpieczycielowi w związku z awariami sprzętu w otworach wiertniczych.

Pełnomocnik w dwóch postępowaniach arbitrażowych w Nowym Jorku, administrowanych przez ICDR/AAA, w sporach z największą na świecie siecią restauracji.

Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego w negocjacjach z austriackim koncernem budowlanym, dotyczących umowy Zaprojektuj i wybuduj dot. budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego w negocjacjach kilkumilionowej umowy o prace projektowe z największym polskim deweloperem, dotyczącej budowy kompleksu mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą parkingową w Warszawie.

Reprezentacja globalnej spółki budowlanej na etapie przedprocesowym i w postępowaniu arbitrażowym w sporze przeciwko konsorcjantowi, dotyczącym realizacji zamówienia publicznego na wykonanie drogi ekspresowej w Polsce – wartość kontraktu ponad 294 mln PLN.

Doradztwo na rzecz globalnej spółki kanadyjskiej w zakresie międzynarodowej ochrony traktatowej, prawa budowlanego, ochrony środowiska i arbitrażu inwestycyjnego w związku z projektem kopalni złota – wartość projektu ok. 1,5 miliarda USD.

Reprezentacja spółki energetyczno-budowlanej przy negocjacjach umowy nabycia udziałów w innej spółce energetycznej, zawarciu umowy gwarancyjnej oraz w postępowaniu przed URE dotyczącym udzielenia spółce koncesji na obrót energią.

Reprezentacja i doradztwo na rzecz sześciu konsorcjów budowlanych w sporach przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczących budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

Doradztwo przedprocesowe i opracowanie pozwu w sporze sądowym konsorcjum wykonawczego przeciwko GDDKiA – wartość roszczeń wykonawcy ponad 110 mln PLN.

Reprezentacja, doradztwo i opracowanie dokumentów kontraktowych dla hiszpańskiego wykonawcy przy realizacji projektu polegającego na budowie strategicznych, dwutorowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych 400kV – łączna wartość kontraktów ok. 835 mln PLN.

Reprezentacja spółki cypryjskiej w międzynarodowym sporze arbitrażowym przeciwko innej spółce cypryjskiej dotyczącym sprzedaży udziałów w projekcie wiatrowym.

Artykuły