Własność Intelektualna – Intellectual Property

Rozumiemy, jak ważna dla działalności naszych klientów jest ich własność intelektualna. Doradzamy w obszarze ochrony istniejących i opracowywanych technologii, pomysłów oraz potencjału handlowego firm. Zajmujemy się kwestiami własności intelektualnej w transakcjach finansowych oraz fuzji i przejęć. Oferujemy doradztwo w zakresie znaków towarowych, praw autorskich, patentów i wzorów. Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz przed stowarzyszeniami i organami regulacyjnymi.

Pozyskanie praw i obrót

Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom, jak chronić wzory użytkowe, know-how, tajemnice przedsiębiorstwa, bazy danych i prawa autorskie. Udzielamy porad z zakresu praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć. Mamy doświadczenie w obrocie praw objętych dofinansowaniem B+R i doradzamy w relacjach z NCBR.

Rejestracje praw IP

Usługi kancelarii obejmują m.in. reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów, doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych, chronionych odmian roślin oraz transferu tych praw.

Audyty praw IP

Kancelaria przeprowadza audyty praw i opracowuje strategie ochrony własności intelektualnej (również w celu ochrony niezidentyfikowanych praw). Wspieramy Klientów również wiedzą i doświadczeniem z zakresu programów pomysłów pracowniczych, racjonalizacji, innowacji i sposobów wynagradzania twórców.

Spory, zatrzymania celne

Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej. Działamy w przedmiocie zatrzymań celnych na granicy UE, jak i w rozmowach z organizacjami zbiorowego zarządu, np. ZAiKS.

SSW jest uznawana za wiodącą kancelarię prawną przez renomowane międzynarodowe rankingi, takie jak IFLR1000, Chambers and Partners oraz Legal 500.

Jakub Kubalski

Jakub Kubalski

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: