Łukasz ma doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu klientów w skomplikowanych sporach podatkowych. Przez wiele lat reprezentował klientów w sporach podatkowych w przedmiocie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Ma również doświadczenie w procesach zwiększania efektywności podatkowej oraz w procesach związanych z wdrażaniem  procedur mających na celu ograniczenie ryzyka podatkowego oraz ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu na gruncie kodeksu karnego skarbowego. Wdrażał również z powodzeniem procedury mające na celu dochowanie należytej staranności w doborze kontrahentów.

Główne obszary